EULOCAL

Dwar il-proġett

Il-proġett

L-għan ewlieni tal-proġett tagħna huwa li nikkovinċu lin-nies: li tkun membru fl-UE huwa pjuttost vantaġġuż . Fil-familja huwa ovvju, li anki min huwa żgħir għandu l-importanza tiegħu. Xi ngħidu dwar is-soċjetà: f’belt, f’pajjiż jew fl-UE? Nazzjonijiet żgħar, pajjiżi żgħar huma importanti? Dawn huma importanti għall-UE? L-Unjoni Ewropea hija importanti għalina? Din se jikkollassa bħalma ġralu l-Imperu Ruman? Se jkun xi  hemm ħruġ ġdid? Ilkoll niltaqgħu ma’dawn it-tip ta ‘mistoqsijiet. It-tweġiba hija diffiċli, jekk nixtiequ nagħtuha mingħajr demagogija u preġudizzju. Huwa partikolarment importanti li dawn il-kwistjonijiet jiġu diskussi maż-żgħażagħ, li huma mingħajr esperjenza, u ma jafux kif taħdem l-Unjoni Ewropea.

L-għan tal-proġett tagħna huwa li jgħin liċ-ċittadini – partikolarment dawk żgħar – biex jaħsbu dwar dawn il-mistoqsijiet. Il-parteċipanti jiddiskutu l-biċċa l-kbira tal-mistoqsijiet imsemmija hawn fuq fid-dettall, iżda minflok metodi espliċiti aħna pjuttost nużaw dawk impliċiti, bl-użu ta’ metodi xierqa nisperaw li nistgħu nagħtu tweġibiet tajbin. Il-metodi xierqa huma dawk l-aktar effiċjenti: workshops, simulazzjonijiet, dibattitu, wirja, jew f’xi każi lectures, żjarat ta’ studju. Dawn l-azzjonijiet kollha se jgħinu lill-parteċipanti jirrealizzaw li fl-UE wkoll il-pajjiżi ż-żgħar huma importanti. Ma’ attivitajiet differenti aħna wkoll se nipprovaw kemm hija importanti d-diversità kulturali, u kif dawk li jieħdu d-deċiżjonijiet jappoġġjaw lingwi żgħar, kważi minsija, bħal Malti.

L-għan l-ieħor huwa li nenfasizzaw kemm hu importanti li kull azzjoni – anke jekk minima – tkun li jintlaħaq għan komuni fil-viċinanzi tagħna u sussegwentement fl-Ewropa kollha. Dan huwa minnu għal kull azzjoni individwali (bħal protezzjoni ambjentali, ix-xogħol volontarju – anki l-iżgħar eċċ.), Iżda wkoll fil-każ ta’ proċess ta’ teħid ta’ deċiżjonijiet lokalment jew anke f’livell Ewropew.

Anke l-mod ta’ kif inhi magħmula  din ix-xibka tirrifletti l-għanijiet tagħna: xi imsieħba huma minn pajjiżi kbar, bħall-Ġermanja, l-Italja, il-Polonja, u dawk żgħar bħal Malta u l-Ungerija. Grupp ta’ mira speċjali huwa ż-żgħażagħ bħala l-futur tagħhom, il-ħajja se tkun fl-UE.

Imsieħba

 

 

Bad Kötzting – Il-Ġermanja

 

 

Chojna – Il-Polonja

 

 

Kőszeg – L-Ungerija

 

 

Marsaskala – Malta

 

 

Velletri – L-Italja

CONTACT