May 15, 2018

Kőszeg – L-Ungerija

Kőszeg (link: www.koszeg.hu) hija belt żgħira, iżda mimlija ħajja, li tinsab ftit kilometri ’l bogħod mill-fruntiera tal-Awstrija. L-istorja tagħha ta’ 800 sena, flimikien mal-ħafna binjiet skedati, u mal-bosta gruppi kulturali tagħha jgħinu liċ-ċittadini biex ma jinsewx it-tradizzjonijiet lokali. Forsi minħabba l-preżenza ta’ minoranzi Kroati u Ġermaniżi dejjem kienet miftuħa għal konnessjonijiet internazzjonali, u hija waħda  mill-aktar membri attivi tad-Douzelage.

Kőszegi Testvérvárosi Egyesület qed tidher għall-proġett f’isem il-belt. Il-membri tal-għaqdiet mhux governattivi, u tas-soċjetà ċivili jieħdu sehem attiv fil-ħajja tal-belt mingħajr skop ta’ qligħ tagħna. Wieħed mill-għanijiet tagħna hu li ngħinu l-kooperazzjoni ta’Kőszeg u l-bliet ġemellati u sieħba tagħha. Ħafna mill-membri – madwar 30 persuna – huma studenti tal-fl-edukazzjoni għolja, jew kulleġġ, jew impjegati żgħażagħ. Iżda hemm madwar id-doppju ta’ studenti żgħażagħ li joffru l-għajnuna tagħhom ukoll fix-xogħol volontarju tagħna.

Il-membri kollha huma estremament attivi, iħobbu l-belt, il-pajjiż u l-kultura tagħna, imma naqblu wkoll mas-sħubija tagħna fl-UE u nixtiequ wkoll li nikkonvinċu lin-nies dwar il-benefiċċji tagħha.

Il-membri huma esperti f’diversi oqsma, ħafna minnhom huma għalliema (tal-lingwi, tax-xjenza, tal-Edukazzjoni Fiżika, tax-Xjenza tal-Kompjuter), impjegati u kap taċ-ċentru kulturali. Aħna għandna esperti fl-oqsma tal-edukazzjoni, kulturali, sportivi, ambjentali, taż-żgħażagħ u soċjali u esperjenza ta’15-il sena fl-organizzazzjoni ta’ avvenimenti internazzjonali. Din hija r-raġuni li skont id-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Belt l-assoċjazzjoni tagħna tirrappreżenta l-belt fi proġetti internazzjonali.

L-Assoċjazzjoni tal-Ġemellaġġ tal-ibliet ta’ Kőszeg, li jirrappreżentaw il-Belt ta’ Kőszeg fi proġetti internazzjonali se tkun il- “primus inter pares”. Dan ifisser li aħna kemm organizzaturi kif ukoll parteċipanti. Bħala l-applikant, għandna responsabbiltà daqsxejn akbar fil-proġett mill-imsieħba l-oħra kollha. Aħna ssuġġerejna t-tema, sibna l-imsieħba, ġbarna u għażilna l-ideat tal-imsieħba kollha biex niżguraw li l-proġett ikun ta’ benefiċċju, l-aktar għaċ-ċittadini tal-bliet imsieħba kollha, u li jkun jista’ jikkontribwixxi għall-valuri Ewropej. Se nikkoordinaw il-preparazzjoni, l-implimentazzjoni u tixrid wiesa’ ħafna (anke permezz ta’ żewġt ixbieki  ta’ ġemellaġġ li l-belt tagħna tappartjeni) tal-proġett,  nittrasferixxu l-appoġġ tal-UE lis-sieħba eċċ.

Minbarra dawn, l-assoċjazzjoni tagħna ser tħejji, torganizza u tirreklama l-aħħar avveniment (b’aktar parteċipanti minn imsieħba oħra). Se nħejju l-involviment tal-assoċjazzjonijiet lokali, l-iskejjel u l-istituzzjonijiet fil-fażijiet kollha, b’mod partikolari fis-suġġett uniku tagħna: niffrankaw u nħarsu l-ilma.