May 15, 2018

Marsaskala – Malta

Il-Kunsill Lokali ta’Marsaskala (link: http://marsaskala.lc.com.mt) huwa responsabbli għall-benesseri ta’ kważi 10,000  resident ta’ dan ir-raħal tas-sajjieda. Il-Gvern Lokali, flimkien mar-residenti,  iddikjara l-missjoni tiegħu li jwaqqaf it-theddida eżistenti fuq l-ambjent u jsib mezzi ġodda biex jirrijabilita l-karatteristiċi tal-lokalità bħala żona residenzjali permezz ta’ bilanċ bejn il-ħtieġa tar-residenti, u l-komunità kummerċjali b’mod effiċjenti.

Il-Kunsill ta’ Marsaskala saħaq l-importanza ta’ bosta valuri,  bħal dak li jagħti servizz onest, imparzjali u ġust fl-aspetti kollha, biex imexxi b’mod effiċjenti, effettiv, ekonomiku, u b’mod aktar trasparenti, u biex joħloq kuxjenza ċivika u ambjentali. Barra minn hekk, il-Gvern Lokali jixtieq joħloq u jimbotta ’l quddiem attivitajiet kulturali u sportivi u jsaħħaħ il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. Sabiex jilħaq dawn l-għanijiet, il-lokal tagħna ipparteċipa f’bosta proġetti internazzjonali wkoll. Bħala kull imsieħeb ieħor f’din ix-xibka, Marsaskala għandha wkoll xogħol speċjali minbarra dak ġenerali. Peress li din il-lokalità tinsab fl-iżgħar pajjiż membru tal-UE, ix-xogħol speċjali tagħhom huwa ovvju: kif il-pajjiż żgħir, muniċipalità żgħira tista’ tikkontribwixxi għal riżultati  fl-Unjoni Ewropea in ġenerali

Il-Kunsill ser jorganizza l-avveniment deċiż diġà  u spjegat f’ sezzjoni F. Minbarra l-mistoqsijiet ġenerali diskussi kullimkien bħala suġġett speċjali, huma se jiġbru fil-qosor l-attitudni tal-parteċipanti lokali u l-viżitaturi barranin lejn l-importanza ta’ pajjiż żgħir u iżolat. Barra minn dan, bħala konsegwenza tal-esperjenza, u s-sitwazzjoni tagħhom huma jinkludu wkoll l-importanza ta’ lingwa żgħira, kważi minsija.

Huma ser jikkontribwixxu għas-suċċess ta’ avvenimenti organizzati fl-ibliet imsieħba bil-preżentazzjonijiet eċċ. Matul l-aħħar avveniment huma wkoll se jagħtu taqsira tar-riżultati tagħhom kemm f’temi speċjali kif ukoll ġenerali.