maj 15, 2018

Marsaskala – Malta

Marsaskala local council (link: http://marsaskala.lc.com.mt) odpowiada za dobre samopoczucie blisko 10000 mieszkańców miasteczka rybackiego. Samorząd – wraz z mieszkańcami – zadeklarował swoją misję, która ma na celu powstrzymanie istniejących zagrożeń dla środowiska oraz znalezienie sposobów i środków na rekultywację charakterystyki miejscowości jako obszaru mieszkalnego poprzez znalezienie równowagi pomiędzy potrzebą mieszkańców a społecznością komercyjną w efektywny sposób. Rada miejska nakreśliła kilka wartości, takich jak rzetelna, bezstronna i uczciwa obsługa we wszystkich aspektach, wydajne, skuteczne i ekonomiczne gospodarowanie w najbardziej przejrzysty sposób oraz stworzenie świadomości obywatelskiej i środowiskowej. Ponadto, samorząd chce tworzyć i promować działalność kulturalną i sportową oraz podnosić jakość życia obywateli. Osiągając te cele, miasto uczestniczyło w kilku międzynarodowych projektach. Jest to również miasto członkowskie Douzelage. Jednym z symboli miasta jest pomnik Douzelage na jednym z głównych placów.

Jak każdy z partnerów w naszej sieci, miasto Marsaskala ma także specjalne zadanie poza tym ogólnym. Ponieważ miasto znajduje się w najmniejszym państwie członkowskim UE, ich szczególne zadanie jest oczywiste: w jaki sposób mały kraj, mała gmina może przyczynić się do wyników duzej UE. Gmina zorganizuje wydarzenie ustalone i opisane w części F. Poza ogólnymi pytaniami omawianymi wszędzie jako temat specjalny, podsumowują one postawę lokalnych uczestników i zagranicznych gości wobecz znaczenia bardzo małego, odizolowanego kraju. Ponadto, w związku z ich doświadczeniem i sytuacją, uwzględniają również znacznie małego, prawie zapomnienego języka. Przyczynią się do sukcesu wydarzeń organizowanych w miastach partnerskich z prezentacjami itp. Podczas ostatniego wydarzenia będą również podsumowywać swoje wyniki zarówno w tematach specjalnych jak i ogólnych.