május 15, 2018

Marsaskala – Málta

Marsaskala local council (link: http://marsaskala.lc.com.mt) helyi önkormányzat a halászváros közel 10000 lakosának jólétéért felelős. Az önkormányzat – a lakossággal együtt – küldetésének tekinti azt, hogy megállítsa a környezetet fenyegető meglévő veszélyeket, és megtalálja a város jellemző lakossági területek rehabilitációjának módjait és eszközeit, és a lehető leghatékonyabb módszerekkel megteremteni az egyensúlyt a lakosság és a kereskedelmi közösség igényei között. A városi képviselőtestület több értéket vázolt fel, mint pl. minden szempontból tisztességes, pártatlan szolgálat, a polgári és környezeti tudatosság hatékony, gazdaságos és átlátható módon való kezelése, megteremtése. Az önkormányzat célja, hogy kulturális és sporttevékenységeket hozzon létre, valamint javítsa a polgárok életminőségét. Ezen célok elérése érdekében a város több nemzetközi projektben is részt vett. Marsaskala is a Douzelage tagvárosa. A város egyik szimbóluma a Douzelage emlékmű az egyik fő téren.

Mint a hálózat minden egyes partnere, a Marsaskala városnak is van egy különleges feladata az általános mellett. Mivel a város a legkisebb EU-tagországban van, különleges feladatuk nyilvánvaló: hogyan járulhat hozzá a kis ország, a kis település a nagy EU eredményeihez. Az önkormányzat megszervezi az F részben elhatározott és leírt rendezvényt, amely során az általános kérdések megvitatása mellett külön témaként foglalkoznak azzal, hogy mi a helyi résztvevők és a külföldi látogatók véleménye a nagyon kicsi, elszigetelt ország fontosságáról. Tapasztalataik és helyzetük következtében egy kis, majdnem feledésbe merült nyelv fontosságát is megtárgyalják. Hozzájárulnak a partnervárosokban szervezett rendezvények sikeréhez, előadásokkal stb. Az utolsó esemény során összefoglalják eredményeiket mind speciális, mind általános témákban.