May 15, 2018

Velletri – L-Italja

Velletri (Link: http://www.comune.velletri.rm.it) hija belt ta ‘daqs medju li tinsab ftit kilometri mill-belt kapitali, Ruma. Ilha mibniha madwar 2600 sena. Hija belt mimlija b’ toroq antiki u bini anti, li ċ-ċittadini tagħa huma tassew kburin bil-belt u t-tradizzjonijiet tagħha. Huma ilhom jaħdmu fuq ir-restawr ta’ bini storiku, u ħafna minnhom irnexxielhom jakkwistaw l-fondi Ewropej. F’dan il-proġett, l-Assoċjazzjoni Tratti qed tirrapreżenta l-belt.

Tratti hija assoċjazzjoni kulturali u soċjali tipika ma’ ħafna membri żgħażagħ, li huma kollha volontarji. Ħafna minnhom ġew imħarrġa fi proġetti internazzjonali differenti. L-assoċjazzjoni tikkollabora ma’ assoċjazzjonijiet, istituzzjonijiet u aġenziji pubbliċi u privati ​​oħra, operaturi turistiċi, miftuħa għal żvilupp ta’ inizjattivi li jaqblu mill-qrib fl-iskopijiet tagħha stess. Huma favur li jkun hawn skambji u taħriġ kulturali bil-kooperazzjoni ta’ organizzazzjonijiet oħra Taljani, Ewropej jew anke mhux Ewropej b’għanijiet simili. Huma involuti fil-protezzjoni tad-drittijiet ta’ dawk l-aktar batuti. Il-membri huma miftuħa għal kwalunkwe forma oħra ta’ kooperazzjoni ma’ korpi privati ​​u pubbliċi li jikkonċernaw problemi simili. Huma wkoll involuti f’pubblikazzjonijiet u perjodiċi ta’konferenzi, seminars u riċerka bl-użu ta’ kontribuzzjonijiet  skulari u / jew riċerkaturi esterni. Il-belt u anki r-reġjun isibu x-xogħol tagħhom essenzjali, partikolarment fil-qasam tax-xogħol volontarju.

Ir-rwol speċjali ta ‘TRATTI fil-proġett huwa essenzjali minħabba tliet raġunijiet. L-ewwelnett, il-biċċa l-kbira tal-membri tal-assoċjazzjoni huma żgħar ħafna, huma fl-età tal-għoxrinijiet tagħhom fejn l-entużjażmu, u l-veduti jkunu ta’ eżempju għal żgħażagħ minn sħab oħra tal-proġett. Min-naħa l-oħra, huma sensittivi għall-problemi ta’ dawk iċ-ċittadini li huma żvantaġġati. Se jużaw l-esperjenzi internazzjonali tagħhom biex jagħmluha ċara għall-parteċipanti kollha tal-proġett, kemm hija importanti din il-kwistjoni u liema kooperazzjoni internazzjonali hija meħtieġa biex il-ħajja tagħhom issir aktar faċli. Peress li huma moħħhom miftuħ, huma sensittivi għal problema serja tar-refuġjati li ġejjin minn partijiet differenti tad-Dinja.