november 12, 2018

Esemény 3

Részvétel:

Az eseményen 35 fő vett részt, 13 résztvevő a fogadó városból, a németországi Bad Kötztingből, a magyarországi Kőszegről 6, a lengyelországi Chojnából 3, és az olasz városból, Velletriből 4, Marsaskalából, Máltáról 9 fő dolgozott együtt a találkozó során.

Hely/dátum:

A találkozó a németországi Bad Kötzting városban került megrendezésre, 2018. június 7-től 2018. június 10-ig.

 

Rövid leírás:

A harmadik esemény célja az volt, hogy elmélyítsük az “Európa” témáját általában, és megvitassuk azokat a kérdéseket, hogy “miért legyünk az EU-ban” és “tiszteletben tartjuk-e az EU-t?” Mindezeket panelbeszélgetésekben és workshopokon vitattuk meg. A műhelymunkára a cseh határ közelében levő, valamikori katonai bázison került sor. A bázis a hidegháború idején lehallgató állomásként működött, ma már csak emléke az akkori időknek.  A vasfüggöny lebontása előtt itt volt az EU határa. A Bad Kötztingben tartott EULOCAL-találkozó részeként a Benedikt-Stattler-Gimnázium diákjai a vitát előkészítő, a Bad Kötztingben tartott EULOCAL program előkészítéseként kiállítást készítettek ötleteikből és kérdéseikről: Mit jelent az EU, hogyan működik, mi a jelene és a jövője, és milyen sors várhat rá.

A találkozó másik témája a “Méhészet és a méhek pusztulásának kérdése” volt,  amelyben kiemelték e kis rovarok fontosságát a világ minden táján. A téma feldolgozása elméleti és gyakorlati úton történt. Nemcsak a partnervárosok projektpartnereinek volt lehetősége a programon való részvételre, hanem Bad Kötzting lakói is élvezhették az  e témával kapcsolatos tevékenységeket. Ezt a témát a helyi Benedikt-Stattler-Gimnázium középiskolásai közösen dolgozták ki Karsten Nasdal és Simon Haselbauer tanárok irányítása mellett.

A Bad Kötztingben tartott EULOCAL találkozó részét képező workshop előkészítéseben a Benedikt-Stattler-Gimnázium 10. évfolyamos tanulói  végezték az előkészítő munkát, amely során  különböző típusú gyepeket vizsgáltak, különös tekintettel a biológiai sokféleségre és a méhek jelenlétére.

A kutatás alapja az volt, hogy a különböző környezeti érdeklődésű csoportok a mezőn virágágyásokat építettek annak érdekében, hogy növeljék e területek ökológiai értékét, és táplálják a méheket. A projekt során összehasonlították a telepített virágágyásokat a  hagyományos réttel, egy kétéves méhészeti legelőt és egy gyepet,  amelynek során elemezték a biológiai sokféleséget és a méhek előfordulását az adott területeken. Munkájuk során választ kaphattak arra a kérdésre, hogy mely területek kedvezőbbek a méhek részére.  A projekteket és azok eredményeit a méhekkel kapcsolatos műhelymunka során mutatták be az EULOCAL résztvevőinek.

Előzetes tevékenységek:

  1. március: A tizedik osztályos diákok egy virágágyást készítettek. Június eleje került sor az előzőekben említett négy különböző terület vizsgálatára. A kísérleti parcellákban dokumentálták a növényzetet, és megmérték a biológiai sokféleséget (fauna és növényvilág).

A növénytakaró elemzése mellett a méhek jelenlétét is vizsgálták. A cél elérése érdekében megszámlálták, és összehasonlították a rovarok által megporzott virágok számát. Ezeket a virágok beporzásával, és a beporzó fajok vizsgálatával kapcsolatos elemzések követték.  Az összegyűjtött adatokat a tanítási órákon finomították, feldolgozták,  és az EULOCAL-Workshopra előkészítették. A vizsgálati eredményeket bemutatták a műhely résztvevőinek.

Az esemény lebonyolítása:

  1. június 7. Csütörtök – Miután minden résztvevő megérkezett Bad Kötztingbe, a vacsora előtt egy rövid beszélgetésre került sor. Wolfgang Pilz, alpolgármester, Bad Kötzting városi, és a Cham kerület megyei képviselője üdvözölte a vendégeket, hangsúlyozva barátságuk fontosságát európai partnereikkel. Ezt követően a projektvezető, Dr. Mátrai István üdvözölte a résztvevőket, és egy rövid ismertetőt tartott a Bad Kötztingben szervezett rendezvény témáiról. A fő téma a méhészet és a méhek világméretű kihalásának veszélye volt. A már említettek mellett egyéb aktuális kérdések, mint pl. az EU jövője, a menekültkérdés az EU-ban, és a határmenti területek helyzete a vasfüggöny megléte és lebontása után. A témával foglalkozó műhelymunkákra az egykori kommunista országok határainak közelében, Hohen Bogen hegyvidéken, a valamikori NATO toronyba szervezett tanulmányúton került sor.
  2. június 8. péntek – A nap teljes egészében a méhészetről és a méheknek a betegségek és járványok miatti világméretű pusztulásával kapcsolatos ismeretek átadásáról szólt. Ezt a témát a Bad Kötzting-i Benedikt-Stattler Gimnázium diákjai készítették tanáraik vezetésével. A projektben résztvevők, a diákok és a város lakói már előre felkészültek erre a témára. Az előadásra, a rendezvényre meghívást kaptak a helyi méhészek is. A középiskola diákjai már 2018 tavaszán, szemben a szokásos termesztési formákkal, referenciaterületként virágágyásokat alakítottak ki.

A gimnázium vezetője, Birgit Maier igazgatóasszony és Markus Hofmann, Bad Kötzting polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Az iskola tanárai, Karsten Nasdal és Simon Haselbauer mutatták be a napi témát, amely elméleti és gyakorlati részből állt.

A workshop célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a mézelő méh (Apis mellifera) nehéz helyzetére és az emberiség által okozott problémáikra. Az EULOCAL projekt azt mutatja be, hogy a kis önkormányzatok (a kicsik) is hozzá tudnak járulni a probléma megoldásához.

Simon Haselbauer és Karsten Nasdal kétnyelvű (angol és német) nyilvános előadást tartott a mézelő méhek életével foglalkozó kutatás alapjairól és jelenlegi állapotáról. Az előadás tartalma magában foglalta a mézelő méhek mindennapi életünkben betöltött szerepét, ökológiai értéküket és a méhek pusztulásával kapcsolatos problémákat. Az előadás közben egy kávészünet biztosított lehetőséget a felmerült kérdések megbeszélésére. Különös figyelmet szenteltek az egyes egyének és az önkormányzatok kérdéssel kapcsolatos szerepére.

Az előadás és az azzal kapcsolatos nyilvános vita után az EULOCAL résztvevői az ebéd során is folytathatták megbeszéléseiket.

A workshop második, gyakorlati része a méhészetre és a vizsgálat eredményére összpontosított, amelyet a diákok a helyszínen mutattak be. A résztvevőket kis csoportokba osztották, így lehetősége nyílt arra, hogy saját maguk végezzék el a méhészettel kapcsolatos alapvető feladatokat. Ez lehetőséget nyújtott arra, hogy az előadás tartalmát gyakorlatban is megismerjék, és közvetlen kapcsolatba kerüljenek az állatokkal.

Ezt követően a diákoknak lehetőségük volt arra, hogy bemutassák a műhely résztvevőinek az előzetes elvégzett projektmunkájukat. Ezt a bemutatást a már korábban említett területeken, a helyszínen végezték el. A diákok elmondták, hogyan dolgozták ki az alkalmazott módszereket, hogyan tervezték meg a kísérleteket és beszámoltak az eredményekről. A műhely résztvevőit arra ösztönözték, hogy maguk is végezzenek gyakorlati munkát, például azonosítsák a növényeket és az állatokat, hogy túllépve a puszta elméleti megközelítésen tovább mélyítsék ismereteiket.

A természettudományos rész után lehetőségünk nyílt a kiállított poszterek megtekintésére. Nagyon hasznos volt mindannyiunk számára, hogy tapasztalhattuk, hogy a fiatalok hogyan látják az EU-t és annak jövőjét, és mindannyian örülünk pozitív hozzáállásuknak.

A nap végén kávé és sütemény mellett lehetőségünk volt arra, hogy megvitassuk és összefoglaljuk a nap eseményeit.

 

  1. június 9., szombat – E napon a projekt résztvevői kirándulást tettek a múltba. Bad Kötzting csak néhány kilométerre fekszik a cseh határtól, ezért közvetlenül érintette az úgynevezett vasfüggöny és a vele együtt járó határőrzés. A csoport drótkötélpályán jutott fel annak Hohenbogens hegyi állomására, majd egy 20 perces séta után ért el a korábbi NATO megfigyelőtornyokhoz – az F telekommunikációs szektorhoz.

A projekt résztvevőit már ott várta ma önkéntesként szolgáló két volt katona, Franz Treml és Hubert Wenzl, hogy meséljenek a látogatóknak a térség történelméről. A résztvevők megtudták, hogy az első torony 1965-ben épült. A Bundeswehr tagjai mellett 1992-ig amerikai egységek, 1994-ig francia egységek is állomásoztak itt. 2004-ben a rendszer bezárt. A tornyok belsejében a látogatók megismerhették az eredeti felszerelést, és a két szakértőtől sok érdekességet hallhattak a határmenti térségre jellemző életről a hidegháború idején. Néhány idősebb résztvevő arról számolt be, hogyan élték meg a hidegháborút. A fiatalok alig tudják elképzelni az életet a “nem szabad, megosztott Európában”. Minden látogatót lenyűgözött a torony berendezése, még akkor is, ha a ma azt a technikát elavultnak tekinthetjük.

Csodálatos élmény volt annak az 50 m magas kilátótoronynak a tetejébe felmenni, amelyet 2014-ben építettek az egyik torony mellé. (Ez önkéntes túra volt.). Innen csodálatos látványban volt részük azoknak, akik feljutottak. Ma Németország és a Cseh Köztársaság közötti átmenet folyamatos – nincs semmi, ami a határra utalna.

Az ezt követő műhelyben a résztvevők a következő kérdéseket vitatták meg kis csoportokban: Miért legyünk az EU-ban? Miért tiszteljük az EU-t? A csoportoknak mind a páneurópai, mind saját országukra jellemző konkrét példákat is figyelembe kell venniük.

Marsaskala (Málta) küldöttsége elmondta, hogy Málta kis országként olyan problémákkal szembesül, amelyekkel csak más EU-országok együttműködésével tud megbirkózni. Az országok kulturális, gazdasági és szociális téren élvezhetik az országok kínálta sokszínűséget. Csak szoros együttműködés és kölcsönös tisztelet mellett lehetséges a békés egymás mellett élés fenntartása.

A Velletri (Olaszország) küldöttsége elsősorban a mozgás szabadságára koncentrált. A fiatalok nem tudják elképzelni az életüket egy határokkal szabdalt Európában. Napjainkban a vásárlás, az utazás vagy a külföldön folytatott tanulmányok már nem jelentenek problémát Európában. Nagyon fontos, hogy az egyes országok egymást tiszteletben tartva együttműködjenek az ilyen előnyök fenntartása érdekében.

A lengyel Chojna résztvevői hangsúlyozták, hogy Európa zűrzavaros múltra tekint vissza. Különösen a második világháború volt egy sokat formáló időszak. Egy ilyen tragédia megakadályozható az országok együttműködésével, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával, és ellenőrzésével az Európai Unióban. A konfliktusok gyorsan megoldhatók következetesen folytatott eszmecserékkel. A csoport megemlítette egymás kölcsönös támogatását, különösen a gazdasági ügyekben. A kevésbé fejlett országok a gazdaságilag erősebb nemzetektől kapnak segítséget.

A magyar Kőszeg küldöttsége csatlakozva az előző felszólalókhoz, hozzátette, hogy az Európán kívül létező problémákat csak együtt lehet megoldani.  Trump amerikai elnök (kül)politikáját figyelemmel kísérve egy erős Európa fontosabb, mint valaha. Minden országnak van erőssége és gyengesége. Az EU-ban minden ország jelentős mértékben járulhat hozzá a békés, a stabil és sikeres Európa fennmaradásához.

Velletri (Olaszország) küldöttsége elsősorban a mozgás szabadságára koncentrált. A fiatalok nem tudják elképzelni az életüket egy határokkal szabdalt Európában. Napjainkban a vásárlás, az utazás vagy a külföldön folytatott tanulmányok már nem jelentenek problémát Európában. Nagyon fontos, hogy az egyes országok egymást tiszteletben tartva együttműködjenek az ilyen előnyök fenntartása érdekében.

A lengyel Chojna résztvevői hangsúlyozták, hogy Európa zűrzavaros múltra tekint vissza. Különösen a második világháború volt egy sokat formáló időszak. Egy ilyen tragédia megakadályozható az országok együttműködésével, egymás kölcsönös tiszteletben tartásával, és ellenőrzésével az Európai Unióban. A konfliktusok gyorsan megoldhatók következetesen folytatott eszmecserékkel. A csoport megemlítette egymás kölcsönös támogatását, különösen a gazdasági ügyekben. A kevésbé fejlett országok a gazdaságilag erősebb nemzetektől kapnak segítséget.

A magyar Kőszeg küldöttsége csatlakozva az előző felszólalókhoz, hozzátette, hogy az Európán kívül létező problémákat csak együtt lehet megoldani.  Trump amerikai elnök (kül)politikáját figyelemmel kísérve egy erős Európa fontosabb, mint valaha. Minden országnak van erőssége és gyengesége. Az EU-ban minden ország jelentős mértékben járulhat hozzá a békés, a stabil és sikeres Európa fennmaradásához.

Wolfgang Kerscher (Bad Kötzting) összegezte az elhangzottakat. A résztvevők egyetértettek abban, hogy az európai élet számos előnnyel jár, és érdemes küzdeni egy egységes Európáért. A cserék révén az emberek sokat tanulhatnak egymástól.

Miután a résztvevők visszatértek Bad Kötztingbe, lehetőségük nyílt arra, hogy felkészüljenek a város pihenő és gyógyfürdő parkjában kialakított Európai Határkövek Köre mellett tartott rendezvényre.

A Bad Kötzting város pihenő és gyógyfürdőparkjában 1999-ben avatták fel az úgynevezett Európai Határkövek Köre gyűjteményt. Abban az időben a Douzelage-nak, az európai testvérvárosi körnek 15 tagja volt, és a 15 határkőből álló kör mindegyik köve egy Douzelage várost, és a kör azok egységét képviselte. Mivel mára a Douzelage 28 tagúvá nőtt, az EULOCAL rendezvény keretében ez az “európai emlékmű” kiegészült a hiányzó 13 határkővel. A megállapodás szerint a kör spirállá alakult, azt jelképezve, hogy “Európa nem áll meg”. Ez a rendezvény kiváló lehetőség volt arra, hogy a helyi lakosságot nagy számban bevonhassuk a projektbe, így széles körben megismertethessük velük azt, biztosítva a láthatóságot és a dissszeminációt.

Miután a helyi zenekar eljátszotta az európai himnuszt, megtörtént a határkövek leleplezése, és Markus Hofmann polgármester üdvözölte a vendégeket beszédében:

Nagyon örülök annak, hogy vendéget fogadhatunk, aki eljött hozzánk a nagy távolság ellenére a Balti-tengertől Máltáig, Romániától Hollandiáig. Az Önök jelenléte ezen az eseményen nagy megtiszteltetés számunkra. Külön üdvözöljük az “Európa a Polgárokért” által támogatott EULOCAL projekt résztvevőit több Douzelage városból és Velletriből.

Isten hozta Önöket Bad Kötzting városában.

Szép fürdő parkunkban ma ismét műalkotásokat helyezünk el. Boldogok vagyunk, hogy mind a huszonnyolc Douzelage várost szimbolizáló határköveket helyezhetünk el a park gyepjébe. Ennek gondolata Alois Öllinger Bad Kötztingi művész nevéhez köthető. Sajnos ő személyesen nem tud részt venni elképzelésének végleges megvalósításában, mivel betegsége miatt kórházban kell tartózkodnia. Innen is minden jót kívánunk neki.

1999-ben Alois Öllingerben fogant meg az a gondolat, hogy a 15 Douzelage partnerváros egy-egy határkövét helyezzék el egy körben a gyógyfürdő kertjében. A kör jelképezi a partnerek harmóniáját és szolidaritását, legyőzve az országok közötti határokat. 2016-ban cseh partnervárosunk, Sušice határkövével bővült a kör.

Azóta a Douzelage nőtt, sok új partner csatlakozott a Douzelage-hoz. Huszonnyolc partnerváros, Az Európai Unió 28 országának mindegyikéből egy-egy város együttműködésével együtt erősítjük Európát. E bővülés arra ösztönözte a művészt, hogy megújítsa koncepcióját. A közelmúltban elhelyezett újabb határkövek spirált alkotnak. Ez a spirál a partnerség dinamikájának szimbóluma, amely a határokat legyőzi, anélkül, hogy az egyes partnervárosok jellemzőit és sajátosságait eltörölné. A határoló kövek eredeti jelentése tehát játékosan változik. A kövek fizikai jelenléte egész Európából különleges élményt nyújt ez a látogatóknak. Leplezzük le a ma elhelyezett új határoköveket.

Engedjék meg, hogy köszönetemet fejezzem ki mindazoknak, akik segítették projektünk megvalósítását.  Először is hadd említsem meg a helyi építési vállalkozást, a Fuchs Marketing Company-t, aki sok segítséget nyújtott, elkészítette a feliratokat. Köszönetemet fejezem ki a városházán dolgozó munkatársaimnak, akik segítettek ennek az eseménynek az előkészítésében. Végül, de nem utolsósorban köszönettel tartozom Wolfgang Kerscher úrnak, Douzelage-menedzserünknek, a projektben végzett fáradságos munkájáért.

Drága barátaim, ezekben az időkben az Európai Unió sok kihívással néz szembe. Rengeteg kritikát tapasztalunk az EU-val kapcsolatban, amely néha jogos, például a néha túlzott bürokrácia miatt. A nacionalizmus erősödését is látjuk az EU egyes országaiban, amely aggodalomra ad okot annak kihívásai, vagy akár az EU alapvető értékeinek tagadása miatt.

Mi kis közösség vagyunk, és nem avatkozunk bele a nagypolitikába. Valójában a mi hitvallásunk az, hogy a Douzelage partnerévé váltunk, mert hiszünk abban, hogy Európa a polgároké. Európában élünk határon átívelő partnerkapcsolatú projektekkel, kölcsönös látogatásokkal, személyes barátságokkal. Isten hozta mindazokat, aki ma megjelentek az ünnepségen. Önök Európa polgárai és a mi barátaink.

Most pedig leplezzük le a határköveket.

Éljen Európa!

 

A Bad kötztingi találkozó egy grill partival ért véget.

 

  1. június 10., vasárnap – az olasz, máltai, lengyel és magyar delegációk elutazása.

 

A következő EULOCAL rendezvényre 2018 júniusában Chojnában kerül sor.