maj 11, 2018

Chojna – Polska

Chojna (link: https://www.chojna.pl) to małe miasto w zachodniej Polsce w województwie zachodniopomorskim. Znajduje się w pobliżu rzeki Odry przy granicy z Niemcami. Uczestniczy w inicjatywie twinningowej miasta Douzelage. Chojna występuje jako pratner w projekcie Stowarzyszenie Douzelage.

Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie jest pozarządową organizacją non-profit. Została założona w 2008 roku i składa się z około 30 aktywnych członków. Jego główne cele skupione są na współpracy europejskiej zwykłych ludzi z małych gmin. Douzelage organizuje kulturalne, edukacyjne, sportowe i społeczne aktywności oraz wydarzenia charytatywne.Tematyka działań obejmowała bezrobocie wsród młodzieży, tolerancje, zwalczanie stygmatyzacji imigrantów, zdrowie i dobre samopoczucie. Obejmują one nie tylko członków Stowarzyszenia Douzelage, lecz również wielu lokalnych mieszkańców. Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie współpracuje z lokalnymi szkołami i reprezentuje gminę Chojna w European Town Twinning Association Douzelage, która składa się z 28 miast, po jednym z każdego państwa UE. Stowarzyszenie jest zwykle proszone przez przywódców miast o pomoc przy międzynarodowych projektach, a często nawet reprezentuje miasto.

Jak każdy partner w naszej sieci, Stowarzyszenie Douzelage w Chojnie również ma specjalne zadania poza ogólnym. Stowarzyszenie zrealizowało już kilka europejskich projektów w dziedzinie edukacji i młodzieży, dzięki czemu jest doskonałym partnerem, by pomóc przy każdym kroku projektu z doświadczeniem. Konsultacje między aplikującym, a Stowarzyszniem Douzelage w Chojnie odbywają się regularnie. Stowarzyszenie zorganizuje wydarzenie określone i opisane w części F. Poza ogólnymi pytaniami poruszanymi wszędzie jako specjalny temat, podsumują one postawę lokalnych uczestników i zagranicznych odwiedzających do pracy za granicą, szczególnie w przypadku małego miasteczka. Również ich doświadczenie predestynowało ich do zaangażowania w międzynarodową praktykę zawodową, jako mały krok w kierunku bycia Europejczykiem. Przyczynią się do sukcesu wydarzeń organizowanych w miastach partnerskich z prezentacjami itp. Podczas ostatniego wydarzenia podsumują swoje wyniki zarówno w tematach specjalnych, jak i ogólnych.