szeptember 18, 2018

Az első esemény

Az első esemény:

 

Részvétel:

Az eseményen 30 fő vett részt, 14 résztvevő a fogadó városból, Marsaskalából, Máltáról. A magyarországi Kőszegről 5, a németországi Bad Kötztingből 3, a lengyelországi Chojnából 4, és az olasz városból, Velletriből 4 fő dolgozott együtt a találkozó során.

Hely/dátum:

A találkozó a máltai Marsaskala városban került megrendezésre, 2017. október 19-től 2017. október 22-ig.

 

Rövid leírás:

Az első találkozó célja – ugyanúgy, mint a tervezett 5 eseményé – az, hogy megbeszéljük a projekt kiemelt támáját, és beszéljünk a következő találkozók fő céljairól, specialitásairól. Mindezek mellett tanácskoztunk az EU tagság előnyeiről, az európai államok méretének lehetséges hatásairól. Tanulmányút során bizonyosodhattunk meg arról, hogy miért fontos, illetve milyen előnyök származnak a kicsiségből.

Az első találkozót Marsaskala város vezetése szervezte, ahol a polgármester, Mario Calleja a kollégáival és a barátaival egy jól szervezett programot biztosított a 30 hivatalos résztvevőnek, akik között 15 külföldi volt. A résztvevők Németországból, Magyarországról, Olaszországból és Lengyelországból érkeztek.

A konferenciát a város polgármestere, Mario Calleja nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta a találkozó fontosságát, és kifejezte a közös európai jövőbe vetett hitét. A tervnek megfelelően az első este (október 19.) megnyitott kiállításon a résztvevők bemutatták, hogy milyen előnyei vannak annak, hogy az EU tagjai vagyunk. A konferencia teremben posztereken kiállított fotók egész héten láthatók voltak. A csoportoknak megvolt a lehetőségük, hogy elmondják az érdeklődőknek azt, miért ezeket az épületeket, városrészeket és eseményeket hozták a kiállításra. A fotók között voltak olyanok, amelyek az EU által támogatott nemzetközi projekteket, a város egy adott részének fejlődését stb. mutatták be.

 

Következő reggel (október 20.) a polgármester, Mario Calleja megnyitója után, a projekt koordinátora, Dr Mátrai István mutatta be a programot, és beszélt annak jelentőségéről. Hangsúlyozta az euroszkepticizmust, hogy néhány ember nem akarja meglátni az EU létezésének előnyeit. Kifejezte, hogy hisz abban, hogy az ilyen konferenciák, események hozzájárulnak az EU jobb hírének kialakításához.

A konferenciát megtisztelte Dr. Owen Bonnici, igazságügyért, kultúráért és az önkormányzatokért felelős miniszter. Beszédében hangsúlyozta az EU fontosságát, és példákat mondott arra, hogy milyen előnyei vannak Málta EU tagságának. Mint egykori marsaskalai alpolgármester, felsorolt néhány befektetést, projektet, amelyek az EU segítségével valósultak meg. Kifejezte büszkeségét azzal kapcsolatban is, hogy Marsaskala aktívan vesz részt ebben a nemzetközi projektben.

Rövid szünet után minden partner szervezet rövid előadást tartott a „helyi problémákról”, amelyek az adott városokban szervezett találkozók témái lesznek.

Kőszeg, Magyarország arról beszélt, hogy mennyire fontos az, hogy minél több szervezetet bevonjunk a vízzel való takarékosságba, annak védelmébe. M. Tálos Ilona PPT előadásában vázlatosan körvonalazta a kérdést, amely később kerül tárgyalásra. Néhány megválaszolandó kérdés feltevésével is a hallgatóság érdeklődését a téma felé irányította. Jó válaszok esetén a válaszadó apró ajándékot kapott. Beszélt arról is, hogy a kőszegi találkozó előkészítéséhez házi feladatot is kap minden partner, amelyet a magyar csapat küld át mindenkinek áprilisig.

Chojna, Lengyelország: A csoport vezetője beszélt a helyiek és a külföldi látogatók külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdjéről. PPT előadásában Janusz Cezary Salamończyk beszélt az EU által támogatott külföldi gyakorlati képzés előnyeiről. Kiemelte a program fontos aspektusát, és beszélt azokról a különbségekről, amelyek tapasztalhatók a nemzetközi programokban való részvétel előtt és után azon iskolákban, amelyeket Comenius, Leonardo, Erasmus+ segítik.

Velletri, Olaszország: Az ország képviselője előadásában beszélt az európai új falakról és az új európaiakról, olyan fiatalokról, akik külföldi szülők gyermekei. Andrea Chiara Bauco a “Ki a menekült?” kérdéssel indította előadását. Megadta a menekült szó meghatározását, és néhány szám ismertetésével illusztrálta a világon tapasztalható menekült helyzetet. Előadásában a témát történelmi szempontból közelítette meg, végül a saját nézeteiről is beszélt.  Kifejezte a jövő nemzedékbe vetett reményét is.

Bad Kötzting, Németország: Az előadó beszélt a valamikori határzónában való életről, és hidegháború maradványairól. Simona Gogeiβl a határzónában való élet előnyeit és hátrányait mutatta be PPT előadásában. A téma megbeszélésére később városukban kerül sor. Ilyen területeken a természetvédelem és a fenntartható fejlődés fontos szerepet játszik. Beszélt a méhészettel kapcsolatos problémákról, amelyeket paraziták, szennyező anyagok és növényvédő szerek okoznak. Kiemelte a természet óvatos kezelésének fontosságát az egész világ népességének megóvásához.

Marsaskala, Málta beszélt a nagyon kicsi, elszigetelt élettel és egy majdnem elfelejtett nyelvvel kapcsolatos attitűdökről, amelyek tapasztalhatók a helyiek és a külföldiek között. Emanuel Casingena előadásában beszélt a máltai nyelvről, annak eredetéről. A máltai nyelv a világi arab és a szicíliai nyelv keveréke, egy sémi/szemita nyelv római hatással. Nyelvüket nehéz megérteni, és nehéz írni. Második nyelvük az angol, amelyet napjainkban sok más országban megértenek. Elmondta, hogy a tanulmányutunk során hallhatjuk a mindennapi életben használt nyelvet, de nem tudjuk megkülönböztetni a máltai nyelv különböző dialektusait. Megemlítette, hogy a résztvevők személyesen is megtapasztalhatják ezt a következő napi gozoi tanulmányút során. A jobb megértés érdekében adott néhány szempontot.

 

Az előadások után beszélgetés és vita volt a következő kérdésekkel kapcsolatban: Fontosak-e a kis országok az EU-ban? Vannak-e ugyanolyan jogaik? A csoportokban való beszélgetés és a vita után a szóvivő összefoglalta a csoport véleményét. Végül megfogalmazódott egy közös vélemény.

Az általános vita a „Még mi, a kicsik is számítunk” témában a következő kulcsfontosságú pontokat eredményezte: bevándorlás, kultúra, folklór, LGBTIQ jogok, diákcsere, generációk közötti váltás, fiatalítás, munkatapasztalat, erős gazdaság, szociális jólét, nemzetközi konferenciák, gazdag történelem, nyelvi sokszínűség, önkéntes szervezetek, hagyományok.

Részletesen a következő véleményeket mondta el a szóvivő: (természetesen az utolsó csoportnak nem sok lehetősége volt arra, hogy újakat tudjon mondani, de minden csoport hozzájárult a beszélgetés sikeréhez.)

Nyilvánvaló, hogy a nagy országok, a nagy városok erősebbek, jobban befolyásolhatják a többieket. Azonban még a kicsi országok is ragaszkodhatnak a saját véleményükhöz. Sok országban többféle kisebbség él együtt, és jogaik is vannak, ha nem, akkor kérhetnek segítséget.

Még az uniós szabályozás is azt mutatja, hogy a kis országok is fontosak. Annak ellenére, hogy a kisebb országok kevesebb képviselővel rendelkeznek, az EU elnöksége nem függ a méretétől, az országok rotációban töltik be ezt a pozíciót. Emellett a vétó is segíthet a kisebb nemzeteknek – persze egy ésszerű határon belül. A kis nemzetek nagy tevékenységekkel, figyelemre méltó eredményekkel rendelkezhetnek, és híres tudósokkal, feltalálókkal is rendelkezhetnek (például Magyarországon). Ugyancsak fontos minden kis cselekedet is, így még a kisebb csoportok, egyesületek is nagyon pozitív és hatékony lépéseket tehetnek. (Így pl. projektünkben szereplő témák is segíthetnek komoly kérdések megoldásában, mint a méhészet, a fogyatékkal élők problémája, a környezetvédők erőfeszítései stb.)

Annak bizonyítására, hogy még a legkisebbek is sokat számítanak, többet kellene beszélnünk Európáról az iskolában. Be kellene bizonyítanunk a diákoknak, hogy vannak különbségek az EU-ban, de vannak hasonlóságok is, és ez nyilvánvaló. A generációk párbeszéde is fontos: a fiatalok és idősek sokat tanulhatnak egymástól, és ez kölcsönösen előnyös lehet. A Brexit tapasztalata megmutatja nekünk, hogy a nagyvárosok valószínűleg jobban európainak érzik magukat, míg a kisebbek inkább a hagyományokat őrizik.

A csereprogramok, különösen a fiatalok cseréje segíthet annak bizonyításában, hogy milyen előnyei vannak az EU tagságnak, és mindezek hozzájárulhatnak az EU jobb elismertségéhez. Ez még könnyebb, ha kicsi az ország, mivel az emberek között szorosabb a kapcsolat, jobban ismerik egymást, így könnyebb változtatásokat véghez vinni.

 

 

Az ebéd és a rövid szünet szintén hozzájárultak a project céljainak eléréséhez. A nemzetközi konyha jó példája a kulturális sokszínűségnek, és lehetőséget ad az ötletek cseréjéhez, és az ismerkedéshez. A különböző országokból érkezetteknek lehetőségük volt arra, hogy megismerjék más nemzetek ételeit, azok elkészítési módját, valamint azt, hogy miért fontos a kultúrájukban. Mindenki komolyan készült az eseményre, valamennyi partner főzött étellel kedveskedett másoknak, annak ellenére, hogy repülőn kellett hozniuk. Természetesen a vendéglátók is megkóstoltatták hagyományos ebédjüket. Ez is egy kitűnő példa arra, hogy egy kis ötlet, egy kicsi együttműködés is hogyan segítheti az esemény sikerét.  Az előkészítés, a tálalás ideje, és a várakozás, mind a kötetlen beszélgetéshez adott megfelelő alkalmat.

Ebéd után -figyelve az egészséges életmódra is – elsétáltunk a Douzelage emlékműhöz, ahol csoportkép is készült. Az öt évvel ezelőtt készült emlékműnél a város polgármestere, Mario Calleja beszélt az emlékmű fontosságáról. A város egyik fő terét diszitő emlékművön minden Douzelage város címere megtalálható, amelyeket fémrudak kötnek össze, szimbolizálva az Európai Unióhoz tartozó országok és a Douzelage városok szoros kapcsolatát.  A város minden lakójának tudomása van arról, hogy a városban nemzetközi projekt események vannak, mert ebben az időben a résztvevő országok zászlói lobognak a téren. Poszterek is hirdetik az eseményeket.

Délután a résztvevők öt nemzetközi csoportot alkotva műhelymunkában vettek részt. A nagyon jól szervezett műhelymunka során minden nemzet felelős volt egy témáért. A témák a következők voltak: A kicsiség előnyei és hátrányai, amiért a magyar csoport volt a felelős. A lengyel küldöttség gondozta „a fiatalok a politikában” témát. A bevándorlás témáért az olasz csoport felelt. A német partnereké volt a „fiatalok a sportban” téma. Az örökségek, a fejlődés és a fiatalok generációja volt a máltaiak témája. A műhelymunka végén minden csoportból egy-egy szóvivő összegezte a téma során felmerült gondolatokat, és válaszolt az ezzel kapcsolatos kérdésekre.

A magyar csoport összegezte a kicsiséggel kapcsolatos előnyöket és a hátrányokat. A nemzetközi csoport tagjai több hátrányt említettek, mint előnyt. A beszélgetés során az volt a legnehezebb, hogy eldöntsük azt, hogy az előnyök, vagy a hátrányok fontosabbak. Végül a csoport tagjai megegyeztek abban, hogy az előnyök talán sokkal fontosabbak, és az előnyök kompenzálják a hátrányokat. Az előnyök között szerepel a könnyű kommunikáció. Az emberek ismerik egymást, könnyebben jönnek létre csoportok, értik egymást, hasonlóak a problémáik, amelyeket könnyebben meg lehet oldani. Nagyon fontos az, hogy a hagyományok őrzése könnyebb. A csoport ezeket az előnyöket említette.

A beszélgetés során a következő hátrányokat említették a csoport tagjai. Bizonyos pozíciókra a kisebb választási lehetőség miatt elég nehéz a megfelelő személyt megtalálni. Keményebb munka szükséges a megfelelő munkahely és a jobb lehetőségek megtalálásához. Túl zsúfolt helyek, kevés parkolási lehetőség, bizonyos projektekhez nem elegendő tér, mindezek a hátrányok közé tartoznak. A tehetségeket nehezebben ismerik el külföldön. Sportban kevés a versenytárs a kis településeken, ezért el kell menni máshova, ha valaki a képességeit bizonyítani akarja.  A nagy cégek jobban kedvelik, előnyben részesítik a nagyobb városokat. Az ipari szennyezés a kis országban jobban érezhető, mint a nagyobbakban.

A szóvivő összegzése után a résztvevők többsége egyetértett a listán szereplő előnyökkel és hátrányokkal. Kiegészítésként elmondták, hogy a fiataloka nagyobb városokba költöznek tanulás céljából, és sajnos nem térnek vissza a kicsi városukba, vagy országukba. A hátrányok ellenére a kicsiségnek inkább előnyei vannak. Közös véleményként arra jutottunk, hogy jobban kell hangsúlyoznunk az előnyöket, annak érdekében, hogy a kicsiségből fakadó hátrányokat csökkenthessük.

A „Fiatalok a politikában” témát a lengyel csoport összegezte. A csoport a beszélgetést néhány statisztikai adattal kezdte. A legtöbb kutatás szerint a fiatalok nem nagyon érdeklődnek a politika iránt. Az Európa Parlamenti választás során a 18 és 25 év közötti korosztály részvételi aránya volt a legkisebb, alacsonyabb, mint bármely más korosztályé. Lengyelországban ennek a korosztálynak csak a 40%-a szavazott, ez a szám jellemző húsz éve. Ez annak tudható be, hogy a fiatalok a tanulmányaikkal vannak elfoglalva. Ez a munkahely keresés ideje, a családalapítás ebben az életkorban zajlik, ezért a politikába való bekapcsolódást nem tartják fontosnak. A városvezetésben résztvevő fiatalok száma csökkenő tendenciát mutat, az Európai Testvérvárosi Szövetség, a Douzelage partner városainak fiatal képviselői között csak néhány 30 év alatti fiatal van. Országos és európai szinten is kevés a fiatal politikus, kivétel az osztrák miniszterelnök.

 

A fiatalok között az az általános vélemény alakult ki, hogy politikai ismereteik hiányosak, és nem is érdekli őket. Számos kezdeményezés született a helyzet megváltoztatására. Máltán vitát folytatnak arról, hogy a helyi választásokon a szavazásra jogosultak korhatára 16 év legyen. Hasonló javaslatok az EU más országaiban is születtek, sőt olyan gondolatok is voltak, hogy a jelöltek életkorát 16 évre lehetne csökkenteni. Az online szavazás is növelhetné a számukat. Véleményünk szerint ezek a javaslatok csak bizonyos mértékben szolgálják a fiatalok bevonását.

Aktivitásuk növelésének legfőbb módja az oktatás lenne. Az iskoláknak, a civil szervezeteknek és más társadalmi szervezeteknek kellene a fiatalokat felkészíteniük arra, hogy döntéseik az élet minden területét befolyásolhatják. A szóvivő beszámolója utáni vitában azt is megemlítették, hogy az Erasmus+ pénzügyi támogatást nyújt az ifjúsági projektek számára, a KA3 akció az ifjúságpolitika fejlesztésére összpontosít, és strukturált párbeszéd projektekre is felhasználható. Egy másik lehetőség az Erasmus+ akció KA2, nemzetközi ifjúsági kezdeményezéseket támogat, amelyek célja a bevált gyakorlatok megosztása. Az Európa a polgárokért projektek szintén segíthetnek a fiatalok politikába való bevonásában.

 

A menekültekkel kapcsolatos kérdést az olasz csoport összegezte. A beszélgetés során voltak hasonló és eltérő vélemények egyaránt. Egyetértettünk abban, hogy a menekültkérdés országonként más és más jelentéssel bír. Málta és Olaszország erősen érintett a menekült problémával, mivel a legtöbb esetben ez a két ország a menekültek első állomása. Málta különösen szenved a problémától, hiszen a migránsok száma igen nagy a helyi lakosság számához képest. Folyamatosan kérik az EU segítségét, hogy könnyebben megbirkózhassanak a problémával. Az olasz partoknál is túl sok a menekült, és néha nagyon nehéz a problémát kezelni. A menekültek többsége inkább Németországot választja úti célként, és az olaszok megpróbálnak annyi segítséget adni ehhez, amennyi lehetséges. Lengyelországban és Magyarországon nincs sok menekült. Ezt részben az magyarázza, hogy ezekben az országokban a belépést szigorúbb szabályok teszik lehetővé, másrészt nem is akarnak itt maradni. Nem akarnak maradni, mert mindkét országban fejletlenebb a gazdasás és alacsonyabb az életszínvonal. Jó volt azt megtudni, hogy a résztvevők nem panaszkodtak a bevándorlás ellen az idegengyűlölet, a rasszizmus és önző gazdasági okok miatt. Abban szinte mindenki egyetértett, hogy minden embernek becsületes úton kellene belépnie egy másik országba, és megfelelő iratokkal kellene bizonyítaniuk a korukat és a származásukat. Azt is megtudtuk, hogy néha a menekültek biztonsági okok miatt nem rendelkeznek a megfelelő dokumentumokkal. A menekültek társadalomba való beilleszkedésével kapcsolatban pozitív és negatív példákat is sokan említettek. Abban valamennyien egyetértettünk, hogy a fogadó országok nem azt akarják, hogy felejtsék el a saját kultúrájukat, nyelvüket és hagyományaikat. Azt viszont elvárjuk, hogy éljenek a befogadó, új országuk törvényei szerint. Megtudtuk, hogy a téma bővebb kifejtésére és elemzésére Velletriben   kerül sor.

 

A német csoport összegezte a „fiatalok a sportban” témát. Valamennyi résztvevő egyetértett abban, hogy a fizikai tevékenység minden formája hozzájárul a fittséghez és a mentális egészséghez. A sportban való részvétel az aktív társadalmi tevékenységet is segíti, ami azemberek társadalmi életére pozitív hatással van. A becslések szerint a gyermekek több, mint 25 %-a túlsúlyos vagy kövér, és ez a szám emelkedőben van. Az elhízás az egyik nagy egészségügyi probléma, a szívbetegségek, a cukorbetegség és csontritkulás mellett. A sportban való aktív részvétel jelentősen csökkenti ezeket a problémákat. Azt is megtudtuk, hogy a sport egy társadalmi tevékenység is. Nagyszerű lehetőség a fiataloknak, hogy biztonságos, egészséges környezetben találkozhatnak. Emellett a sporttevékenységek lehetőséget adnak az embereknek, hogy más ország béliekkel is találkozhassanak. A közös érdeklődés, a hasonló gondolkodás biztosan segít abban, hogy aktív európai polgárként élhessenek.  

 

A máltai csoport összegezte az „örökség, fejlődés és a fiatal nemzedék” témát. Rengeteg érdekes és fontos tényezőt említettek, amelyek hatással vannak a fentebb említettekre. Ami az örökséget illeti, mindig könnyebb megőrizni, ha a hely kicsi. Nem csak az ország, hanem a falvak és a kisvárosok is életben tartják a hagyományokat. Ugyanakkor a nemzetközi találkozók is fontosak, mert a hagyományokat más országoknak is megmutatjuk. Fontos, hogy a műemlékek mind a lakosságot, mind a látogató vendégeket elvezessék a múltba. Könnyebb ezt megtenni, ha a hely kicsi, és az embereknek csak néhány épületet kell megőrizniük. Minden nemzet egyetértett abban, hogy ez egy európai program, és az EU támogatja ezeket a helyi kezdeményezéseket. Máltán pl. számos templomot és kápolnát újítanak fel.  Felújítanak olyan épületeket is, amelyek a bizánci időktől a római korig, az ottománok és normannok jelenlétéig vezetik vissza a látogatókat. Velletri is és Kőszeg is nagyon gazdag a sikeres ásatásokban. Ami a fejlődést illeti, figyelembe kell venni a kultúra, a társadalom és a vallás fejlődését is, nemcsak az új építéseket és a helység fejlődését. Egyetértettünk abban, hogy a fejlesztés kis helyen nehezebb, de még a legkisebb is könnyen észrevehető. A helyi önkormányzatok támogathatják a fejlődést a kulturális és szociális területeken. Minden város küzd a fiatalok problémájával. Általános probléma, hogy a fiatalok elmennek a kis városokból és kicsi országokból, és nem térnek vissza. A közösségek megpróbálják biztosítani a fiatalok számára megfelelő létesítményeket, de az egyetemeket és főiskolákat nem tudják helyben biztosítani számukra. Málta kivétel, mert éghajlata, vonzó földrajzi környezete miatt még népszerű a fiatalok körében.

A fárasztó napot egy kulturális műsorral gazdagított gála vacsora zárta. Lehetőségünk volt a máltai népzene megismerésére, és két kitűnő énekes előadásának meghallgatására. Előzetesen minden partnerországot me kértek arra, hogy hozzanak zenét hazájukból, így az este folyamán nemzetközi muzsika szórakoztatta a jelenlevőket.

A konferencia utolsó napján tanulmányútra mentünk Gozora, Málta „kishúgára”. A teljes napi program tökéletesen mutatta be a kicsiség előnyeit és hátrányait. Ámulattal hallgattuk, ahogy „idegenvezetőink”, John Baptist Camilleri és Charlot Mifsud bemutatta a kis sziget kulturális örökségeit, hagyományait, földrajzi és történelmi helyzetét is.

Különleges haszna volt a számunkra összeállított programnak az, hogy tökéletesen alátámasztotta a kicsiség előnyeiről és hátrányairól folytatott korábbi megbeszélésünket. Tapasztalhattuk, milyen nehéz a nagy szigetről Gozot megközelíteni, különösen a komp menetrend miatt: ha lekésed, egy újabb két órát kell várnod. Szintén a kicsiség miatt a városok annyira zsúfoltak, hogy nehéz nagyobb sebességgel közlekedni, a sok autó miatt pedig sok időt vesz igénybe a behajózás. Megfigyelhettük, hogy a legtöbben halászatból és mezőgazdaságból élnek. A települések zöme a hegytetőkön található, mivel a völgyekben lévő jó talajt a gyümölcsösök, zöldségeskertek számára kell fenntartani. A telkek szokatlan alakja miatt egyszerű, hagyományos módszerrel gazdálkodnak. Még a 21. században is szamárral húzott szekereket, kézi9 ekéket stb. használnak. Csodálattal figyeltük a kézi kapások heroikus munkáját.

Comino, a kis sziget (mindössze négy fő állandó lakosa van) elszigeteltsége különösen fontos volt 1980-ban, a sertéspestis kitörésekor. Ez volt az egyedüli érintetlen terület, így a máltai farmokat az itt tenyésztett sertésekkel lehetett újra benépesíteni. Így e sziget génbankként is szolgált.

Az informális tanulás kiváló példájaként szolgáló tanulmányút végén rövid megbeszélésre együtt maradtunk. Az esti vacsora alatt folytattunk kötetlen megbeszéléseinket.

A következő esemény az olaszországi Velletriben lesz áprilisban.