maj 18, 2018

Event 1 – PL

Uczestnictwo:
Wydarzenie objęło 30 obywateli, w tym 14 uczestników z miasta Marsaskala na Malcie; 5 uczestników z miasta Kőszeg na Węgrzech; 3 uczestników z miasta Bad Kötzting, Niemcy; 4 uczestników z miasta Chojna, Polska; 4 uczestników z miasta Velletri we Włoszech.

Lokalizacja / terminy:
Impreza odbyła się w Marsaskala, Malta, od 19/10/2017 do 22/10/2017.

Krótki opis:
Celem pierwszej imprezy w gronie 5 uczestników było przedstawienie ogólnego tematu projektu oraz listy kolejnych spotkań z ich głównymi celami, specjalnościami poza rozważaniem nad zaletami członkostwa w Unii Europejskiej oraz możliwymi skutkami rozmiaru państwa UE. Kolejnym celem było udowodnienie poprzez wizytę studyjną znaczenia i korzyści bycia małym.

Pierwsze wydarzenie zostało zorganizowane przez Radę Miejską Marsaskali, gdzie burmistrz Mario Calleja i jego koledzy, przyjaciele przygotowali doskonały program dla 30 oficjalnych uczestników, z których 15 było z Niemiec, Węgier, Włoch i Polski.

Konferencję otworzył Pan Mario Calleja, burmistrz miasta Marsaskala. W swoim przemówieniu podkreślił wagę tego wydarzenia i wyraził nadzieję na wspólną europejską przyszłość. Zgodnie z planem, w pierwszy wieczór (19 października) mieliśmy wystawę, na której uczestnicy pokazali przykłady korzyści na rzecz członkostwa w UE. Zdjęcia zostały umieszczone na plakatach i pozostały tam przez tydzień w sali konferencyjnej. Grupy miały okazję wyjaśnić, dlaczego wybrały dany budynek, część miasta, wydarzenia na wystawę. Wśród nich znalazły się zdjęcia z międzynarodowych projektów organizowanych przy wsparciu UE, rozwoju danego obszaru w mieście itp.

Następnego ranka (20 października) po codziennym otwarciu przez pana Mario Calleja, koordynatora projektu, dr István Mátrai przedstawił program i jego znaczenie. Podkreślił, że niektórzy ludzie są eurosceptyczni i nie chcą widzieć korzyści z istnienia UE. Ponadto wyraził przekonanie, że seria konferencji, wydarzeń przyczyni się do lepszej reputacji UE.
Konferencję uhonorował dr Owen Bonnici, minister sprawiedliwości, kultury i samorządu lokalnego. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Unii Europejskiej, a także podał przykłady na korzyść członkostwa Malty. Jako były wiceburmistrz rady miejskiej Marsaskala wymienił kilka inwestycji, projektów, które zostały przeprowadzone z pomocą UE i wyraził dumę, że Marsaskala działa również w tym międzynarodowym projekcie.

Po krótkiej przerwie każda z organizacji partnerskich przedstawiła krótką prezentację na temat ich „lokalnych problemów”, które zostaną omówione podczas ich wydarzeń.

Kőszeg na Węgrzech mówił o znaczeniu zaangażowania wszystkich podmiotów w oszczędzanie i ochronę wody. W PPT Pani Ilona M. Tálos nakreśliła pytanie, które zostanie omówione później, i kilkoma zaskakującymi pytaniami zwróciła uwagę widzów na znaczenie tematu. Dobre odpowiedzi zostały nawet uhonorowane małym prezentem. Wspomniała również, że na spotkaniu w Kőszeg będzie „praca domowa”, a węgierski zespół prześle je do kwietnia.

Chojna, Polska przedstawiła postawę lokalnych uczestników i zagranicznych gości do pracy za granicą, szczególnie w małym miasteczku. W swoim PPT Janusz Cezary Salamończyk mówił o korzyściach stażu za granicą, wspartych funduszami unijnymi. Podkreślił najważniejsze aspekty programu i systematycznie zilustrował różnicę w życiu szkolnym przed i po internacjonalizacji szkoły, która uczestniczy w projektach Comenius, Leonardo, Erasmus +.

Velletri, Włochy przedstawiły prezentację na temat nowych murów w Europie i nowych Europejczyków: młodych ludzi urodzonych we Włoszech przez zagranicznych rodziców. Pani Andrea Chiara Bauco przedstawiła swoje podsumowanie z pytaniem: „Kto jest uchodźcą?” Podała definicję i kilka liczb, aby zobrazować dzisiejszą obecność uchodźców na całym świecie. Następnie przedstawiła temat z historycznego punktu widzenia, kończąc swoim krótkim przemówieniem swoją troskę, ale także nadzieję, na przyszłość i przyszłe pokolenia.

Bad Kötzting, Niemcy mówili o życiu w byłym obszarze granicznym i pozostałościach zimnej wojny. W PPT Pani Simona Gogeißl skoncentrowała się na pozytywnych i negatywnych aspektach życia w strefie przygranicznej, które powinny być omówione wspólnie później. W tych obszarach ważną rolę odgrywa ochrona przyrody i zrównoważony rozwój. Wymieniając problemy związane z pszczelarstwem powodowanym przez pasożyty, zanieczyszczenia i pestycydy, delegaci chcieli podkreślić wagę ostrożnego obchodzenia się z naturą dla całej populacji świata.

Marsaskala na Malcie wspomniała o stosunku lokalnych uczestników i zagranicznych gości do znaczenia bardzo małego, odizolowanego kraju, prawie zapomnianego języka. Pan Emanuel Casingena w swojej prezentacji mówił o ich języku: pochodzeniu języka maltańskiego, który jest mieszanką świeckiego języka arabskiego i sycylijskiego, semickiego języka z odrobiną rzymskiego. Powiedział, że ich język jest trudny do zrozumienia i napisania. Ich drugim językiem jest język angielski, który obecnie jest rozumiany przez wiele innych krajów. Dodał także, że podczas wizyty studyjnej zdamy sobie z tego sprawę w życiu codziennym, chociaż nie będziemy w stanie odróżnić różnych dialektów języka maltańskiego. Wspomniał, że uczestnicy doświadczą tego osobiście następnego dnia, podczas wizyty studyjnej na Gozo. Dla lepszego zrozumienia przedstawi on kilka punktów widzenia.

Następnie odbyliśmy dyskusję i debatę na temat pytań: czy małe kraje liczą się w UE? Czy mają te same prawa? Dyskusja i debata odbywały się w grupach, a następnie rzecznik podsumował opinię każdej z grup. Wreszcie, uczestnicy sformułowali wspólny punkt widzenia.

Z ogólnej dyskusji „Nawet my mali znaczymy dużo” wymieniono następujące kluczowe punkty: imigracja; kultura / folklor, prawa LGBTIQ, wymiana studencka, wymiana między pokoleniami, nowy wkład z młodych pokoleń, doświadczenie zawodowe, silna gospodarka, pomoc społeczna, konferencje międzynarodowe, bogata historia, różnorodność językowa, organizacje wolontariackie, tradycje.

Rzecznik szczegółowo przedstawił następujące opinie: (Oczywiście, ostatnia grupa miała tylko niewielką szansę, aby powiedzieć nowe pomysły, ale mimo to wszystkie grupy przyczyniły się do sukcesu dyskusji).
Oczywiste jest, że duże kraje, duże miasta są silniejsze, mogą lepiej wpływać na innych. Jednak nawet małe kraje mogą nalegać na własną opinię. W wielu krajach istnieje kilka mniejszości, a także mają swoje prawa – jeśli nie, mogą poprosić o pomoc.

Nawet przepisy UE pokazują, że małe kraje są również ważne. Mimo że mniejsze kraje mają mniej przedstawicieli, prezydencja UE nie zależy od wielkości, każdy kraj utrzymuje tę pozycję w rotacji. Również weto może pomóc mniejszym narodom – do rozsądnego punktu. Małe narody mogą mieć duże działania, niezwykłe wyniki, a także mogą mieć sławnych naukowców, wynalazców (jak na Węgrzech). Również wszelkie małe działania są ważne, więc nawet mniejsza grupa ludzi, stowarzyszenia mogą mieć bardzo pozytywne i skuteczne działania. (Nawet w naszym projekcie, takim jak pszczelarze, osoby niepełnosprawne, obrońcy środowiska itp. Mogą pomóc w rozwiązaniu poważnych pytań.)

Aby udowodnić naszym obywatelom, że nawet najmniejsi znaczą bardzo dużo, powinniśmy porozmawiać o Europie w szkole i udowodnić uczniom, że istnieją różnice w UE, ale także istnieją podobieństwa i jest to oczywiste. Ważna jest wymiana pokoleń: młodzi ludzie i starsi ludzie mogą wiele się od siebie nawzajem nauczyć, co przyniesie wzajemne korzyści. Doświadczenie Brexit pokazuje nam, że duże miasta czują się prawdopodobnie bardziej europejskie, a mniejsze raczej zachowują narodowe tradycje, folklor itp.

Wymiana obywateli, w szczególności wymiana młodzieży, może pomóc w udowodnieniu obywatelom korzyści płynących z członkostwa w UE, a to także przyczynia się do lepszej reputacji tego obywatela. Jest to jeszcze łatwiejsze, jeśli kraj jest mały, ponieważ istnieje silniejszy związek między ludźmi, jest mniej anonimowości, więc łatwiej jest przeprowadzić zmiany.

Obiad i krótka przerwa również przyczyniły się do celu projektu: kuchnia międzynarodowa była przykładem różnorodności kulturowej, dała szansę na wymianę pomysłów, poznanie nieformalnie itp. Różne delegacje miały okazję poznać dania innych narodów, jak się je przygotowuje, dlaczego są ważne w swojej kulturze. Wszyscy traktowali to poważnie, pomimo lotów wszyscy partnerzy przynieśli gotowane jedzenie. Oczywiście także gospodarz zaprezentował swój tradycyjny lunch. Był to również świetny przykład, że mały pomysł, niewielki wkład był również częścią sukcesu imprezy: podczas przygotowań, serwowania jedzenia, czekania na ostatnich, ludzie mieli szansę kontynuować dyskusję.

Po obiedzie – biorąc pod uwagę zdrowy styl życia – udaliśmy się do pomnika Douzelage, gdzie zrobiono zdjęcie grupowe. Przy pomniku, który wzniesiono pięć lat temu, burmistrz miasta, pan Mario Calleja mówił o znaczeniu pomnika, który można znaleźć na jednym z głównych placów. Każde miasto członkowskie Douzelage ma swój herb i są one połączone metalowymi prętami, aby symbolizować silne połączenie między krajami UE i miastami Douzelage. Obywatele są już świadomi każdego międzynarodowego projektu odbywającego się w mieście, ponieważ na placu są podniesione flagi państw uczestniczących. Plakaty ukazywały również program wydarzenia.

Po południu uczestnicy wzięli udział w warsztatach w 5 międzynarodowych grupach. Było to dobrze zorganizowane, ponieważ każdy kraj był odpowiedzialny za jeden temat. Tematy były następujące: Zalety i wady bycia małym (HU); Młodzi w polityce (PL); Imigracja (IT); Młodzi w sporcie (DE); Dziedzictwo, rozwój i młode pokolenie (MT). Po warsztatach każdy lider grupy podsumował wyniki i odpowiedział na pytania związane z innymi uczestnikami.

Zalety i wady bycia małymi podsumowała grupa węgierska. W ramach grupy międzynarodowej uczestnicy znaleźli więcej wad niż korzyści wynikające z bycia małym. Podczas dyskusji najtrudniej było dowiedzieć się: zalety czy wady są ważniejsze. W końcu zgodziliśmy się, że prawdopodobnie zalety są bardzo ważne, a ich siła kompensuje wiele wad. Zaletami są na przykład: łatwa komunikacja, znajomość ludzi, łatwiejsze budowanie zespołu i wzajemne zrozumienie, posiadanie tych samych problemów i możliwość ich łatwiejszego rozwiązania oraz bardzo ważny czynnik: tradycje mogą być łatwiej zachowane. To były te, które grupa uznała za najważniejsze.
Wady – zgodnie z dyskusją – były następujące: Trudno jest znaleźć wystarczającą liczbę osób na określone stanowiska – mniejszy wybór dla niektórych stanowisk; Trzeba pracować znacznie ciężej, aby znaleźć satysfakcjonujące miejsca pracy i możliwości; W ich opinii mogą łatwo wpływać na nie inne mocniejsze i większe kraje; Zatłoczone miejsca, za mało miejsc parkingowych i za mało miejsca na rozwój niektórych projektów; Utrudniony dostęp do utalentowanych osób za granicą; W sporcie nie ma wiele do wyboru; Nikt, z kim możnaby rywalizować w małych miastach i konieczność udania się gdzie indziej, w celu polepszenia swoich umiejętności; Duże firmy wolą większe miasta do działania; W przemyśle więcej zanieczyszczeń można odczuć w mniejszych krajach niż dużych krajach.

Po podsumowaniu rzecznika większość osób zgodziła się z listą zalet i wad. Dodali także, że młodzi ludzie muszą się przenieść do większych miast, aby poprawić swoje talenty, i niestety nie wracają do swojego małego rodzinnego miasta lub kraju. Ale pomimo wad, zalety są silniejsze. Wspólnym punktem było to, że wszyscy musimy podkreślić zalety i znaleźć sposoby na zmniejszenie negatywnego efektu małego rozmiaru.

Zaangażowanie młodzieży w politykę zostało podsumowane przez polską grupę. Grupa rozpoczęła dyskusję z pewnymi danymi statystycznymi. Według wielu badań młodzi ludzie nie są zainteresowani polityką. Wskaźnik uczestnictwa osób w wieku 18-25 lat w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego był niższy niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. W Polsce tylko 40% osób w wieku 18-25 lat głosuje w wyborach, a liczba ta jest taka sama od 20 lat. Mówi się, że młodzi ludzie zajęci są kończeniem szkoły, znalezieniem pracy, zakładaniem rodziny i zaangażowanie się w politykę nie wydaje się być ważnym problemem. Liczba młodzieżowych rad miejskich maleje, a w miastach członkowskich Douzelage Europejskiego Stowarzyszenia Miast Partnerskich jest niewielu radnych młodszych niż 30. Nie ma wielu młodych polityków na poziomie krajowym lub europejskim, a nowy premier Austrii jest na zwolnieniu. Wśród młodych ludzi jest nawet bardzo popularny pogląd, który podkreśla brak jakichkolwiek poglądów politycznych lub brak zainteresowania polityką. Istnieją różne inicjatywy mające na celu zmianę sytuacji. Na Malcie odbywa się dyskusja na temat umożliwienia młodym ludziom w wieku 16+ uczestnictwa w wyborach lokalnych. Podobne propozycje pojawiły się w innych krajach UE, niektóre nawet myślą o obniżeniu wieku kandydatów w wyborach krajowych do 16. Głosowanie w Internecie może również angażować więcej młodych ludzi.

Te propozycje w naszej opinii mogą być tylko jednym lub dwoma sposobami angażowania młodych ludzi w politykę. Głównym obszarem działań zachęcających młodzież powinna być edukacja. Szkoły, organizacje pozarządowe i inne organizacje społeczeństwa obywatelskiego powinny uświadomić wszystkim młodym ludziom, że decyzje polityczne mają wpływ na niemal każdy aspekt naszego życia.

Podczas dyskusji po wystąpieniu rzecznika wspomniano również, że Erasmus + oferuje wsparcie finansowe dla projektów młodzieżowych, akcja KA3 koncentruje się na rozwoju polityki młodzieżowej i może być również wykorzystana w projektach zorganizowanego dialogu. Inną możliwością jest akcja Erasmus + KA2 – międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe, których celem jest dzielenie się dobrymi projektami. Również projekty Europa dla Obywateli mogą pomóc w angażowaniu młodzieży w politykę.
Imigracja została podsumowana przez włoską grupę. W dyskusji pojawiały się podobne, a czasem odmienne opinie. Wszyscy zgodziliśmy się, że imigracja nie oznacza tego samego dla wszystkich krajów. Malta i Włochy są bardzo dotknięte problemem imigrantów, ponieważ w większości przypadków są to pierwsze stacje dla imigrantów. Szczególnie Malta cierpi, ponieważ liczba imigrantów jest niezwykle duża w porównaniu do wielkości kraju. Nieustannie proszą o pomoc ze strony UE, aby móc poradzić sobie z tym problemem. Ponadto na włoskim wybrzeżu jest zbyt wielu imigrantów, a czasami trudno jest poradzić sobie z tym problemem. Niemcy są raczej ostatecznym miejscem docelowym dla większości imigrantów i starają się pomóc im w jak największym stopniu. Jednak w Polsce i na Węgrzech nie ma zbyt wielu imigrantów. Częściowo wynika to z bardziej rygorystycznych zasad pozwalających im wejść do kraju, ale przede wszystkim dlatego, że nie chcą pozostać w tych krajach, w których gospodarka i standard życia nie są tak wysokie. Dobrze było zrozumieć, że uczestnicy nie narzekali na imigrację z powodu ksenofobii, rasizmu, samolubnych powodów ekonomicznych. Prawie wszyscy zgodzili się, że wszyscy ludzie powinni uczciwie wejść do innego kraju, z odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi ich wiek i pochodzenie. Jednak dodano również, że uchodźcy czasami nie mogą mieć z nimi odpowiednich dokumentów ze względów bezpieczeństwa. Wszyscy uczestnicy mogli opowiedzieć pozytywne i negatywne przykłady integracji uchodźców w społeczeństwie. Zgodziliśmy się, że nie należy prosić ich o zapomnienie o własnej kulturze, języku, tradycjach, ale muszą także zaakceptować prawa nowego, wybranego kraju. Wspomniano również, że w Velletri omówimy te tematy bardziej szczegółowo.

Młodzież w sporcie została podsumowana przez grupę niemiecką. Wszyscy uczestnicy zgodzili się, że wszystkie formy aktywności fizycznej poprawiają sprawność fizyczną i dobre samopoczucie psychiczne. Uczestnictwo w sporcie promuje także aktywne obywatelstwo. Ma również pozytywny wpływ na życie społeczne ludzi. Szacuje się, że jest ponad 25% dzieci z nadwagą lub otyłością i szacuje się, że ta liczba wzrośnie. Otyłość jest tylko jednym z wielu schorzeń, któremu mogą znacząco pomóc uczestnictwo w sporcie – oprócz chorób serca, cukrzycy, osteoporozy itp.

Dowiedzieliśmy się również, że sport to działalność społeczna. Jest to świetna okazja dla młodych ludzi do spotkania się w bezpiecznym, zdrowym środowisku.

Również zajęcia sportowe dają ludziom szansę spotkania się z obywatelami innych narodów, a wspólny interes, ten sam sposób myślenia zdecydowanie pomaga im być aktywnym, europejskim obywatelem.

Dziedzictwo, rozwój i młode pokolenie zostały podsumowane przez grupę maltańską. Dowiedzieli się wielu interesujących i ważnych czynników, które mają wpływ na wszystkie powyższe. Jeśli chodzi o dziedzictwo, zawsze łatwiej jest je zachować, jeśli miejsce jest małe. Nie tylko kraj, ale wsie i małe miasteczka utrzymują tradycje przy życiu. Jednak wydarzenia międzynarodowe są ważne, ponieważ tradycje muszą być również prezentowane innym narodom. Zabytki historyczne są ważne, aby pokazać swoim obywatelom i gościom przeszłość. Łatwiej jest to zrobić, jeśli miejsce jest małe, a ludzie muszą zachować tylko kilka budynków. Każde państwo zgodziło się, ponieważ jest to program europejski, a UE wspiera te lokalne inicjatywy. Na Malcie, np. kilka kościołów, kaplice są odnawiane, a historia od czasów bizantyjskich przez Rzymian, Turków, Normanów itp. Velletri i Kőszeg są również pełne udanych wykopalisk. Jeśli chodzi o rozwój, musimy wziąć pod uwagę rozwój kultury, działań społecznych i religijnych, nie tylko nowych budynków i miejscowości. Zgodziliśmy się, że rozwój jest trudniejszy w małym miejscu, jednak nawet niewielka zmiana jest łatwiejsza. Rozwój kulturalny i społeczny może być wspierany przez lokalne rady. Każde miasto musi zmagać się z problemem przyszłości młodzieży. Powszechnym problemem jest to, że opuszczają małe miasta i kraje i nie wracają. Społeczności starają się zapewnić młodym pokoleniom udogodnienia odpowiadające ich potrzebom, ale uniwersytetu lub uczelni nie można zastąpić. Malta jest wyjątkiem: ze względu na klimat, atrakcyjną lokalizację nadal jest popularna wśród młodzieży.

Męczący dzień zakończyła uroczysta kolacja z wydarzeniem kulturalnym. Mieliśmy okazję posłuchać tradycyjnej muzyki maltańskiej i mogliśmy cieszyć się występem dwóch młodych śpiewaków. Ponadto wszystkie narody zostały poproszone o zabranie swojej muzyki narodowej, abyśmy mogli również jej wysłuchać.

Ostatnim dniem konferencji była wycieczka do Gozo, siostrzanej wyspy Malty. Cały dzień doskonale udowodnił zalety i wady bycia małym i odizolowanym. Wszyscy uczestnicy podziwiali naszych „przewodników” Pana John Baptist Camilleri i Pana Charlot Mifsud, którzy mówili o dziedzictwie kulturowym, tradycjach, cechach geograficznych i historycznych małych wysp.

Dodatkową korzyścią z programu, jaki przygotowali dla grupy, było to, że całkowicie poparli naszą poprzednią dyskusję na temat pozytywnych i negatywnych skutków niewielkiego rozmiaru. Mogliśmy doświadczyć, jak trudno jest przenieść się z głównej wyspy na wyspę Gozo, szczególnie ze względu na harmonogram promów: jeśli przegapisz prom, musisz poczekać kolejne 2 godziny. Ponadto, z powodu niewielkich rozmiarów miasta są tak zatłoczone, że trudno jest poruszać się z dużą prędkością. Ze względu na samochody, wejście na pokład zabiera dużo czasu, więc można stracić dużo czasu.

Widzieliśmy, że większość mieszkańców żyje w rybołówstwie i rolnictwie. Większość osiedli znajduje się na wzgórzach, ponieważ do sadów i ogrodów warzywnych potrzeba niewielkiej ilości dobrej gleby w dolinach. Ze względu na nietypowy kształt parcel, proste metody były używane do uprawy ziemi. Tak więc nawet w XXI wieku ludzie żyjący na Gozo muszą używać wozów osłów, prymitywnych pługów itp. Wszyscy naprawdę podziwialiśmy bohaterską pracę pracowników.

Izolacja małej wyspy, Comino (na stałe mieszka tylko 4 osoby!) Była niezwykle istotna podczas wybuchu pomoru świń, w 1980 roku. Było to jedyne miejsce, które pozostało nienaruszone, więc hodowanymi tam świniami można było ponownie wypełnić gospodarstwa maltańskie. Ten sposób został również wykorzystany jako bank genów.

Po podróży w terenie – która była doskonałym przykładem dla nieformalnej nauki – zebraliśmy się, aby podsumować nasze doświadczenia. Rozmowa była kontynuowana podczas kolacji.

Następne spotkanie odbędzie się w Velletri we Włoszech w połowie kwietnia.