január 8, 2019

4. esemény

Részvétel:

Az eseményen 37 fő vett részt, 17 résztvevő a fogadó városból, a lengyelországi Chojnából, a magyarországi Kőszegről 8, a máltai Marsaskalából 6, a németországi Bad Kötztingből 3, és az olasz városból, Velletriből 3 fő dolgozott együtt a találkozó során.

Hely/dátum:

A találkozó a lengyelországi Chojna városban került megrendezésre, 2018. június 28-tól 2018. július 1-ig.

Rövid leírás:

A negyedik rendezvény célja az volt, hogy bemutassa az Európai Uniós tagság helyi szinten tapasztalható előnyeit, valamint hogy egy kelet európai ország, egyike a volt kommunista országoknak, hogyan gondolkodik a tagság fontosságáról és hogyan ösztönzi a helyi közösségeket, hogy azok aktívan részt vegyenek az európai kérdésekben. További cél a határokon átívelő munka és tanulmányi lehetőségek megvitatása volt. Megvitatták a diákok nemzetközi szakképzésbe való bevonásának lehetőségeit, amelyek kis lépéseket jelentenek az európaiság felé. A felmerülő problémákat és azok megoldási lehetőségeit is megtárgyalták.

A rendezvényt egy helyi civil szervezet, a Douzelage Egyesület szervezte Chojnában. Chojna város nevében kitűnő programot készítettek a résztvevők számára. A szervezők mindent megtettek annak érdekében, hogy megtalálják a rendezvények számára a legmegfelelőbb helyeket (az iskola részt vesz EU-s projektekben). Tanulmányutakat tettek különböző helyszínekre (múzeum, tó, piac stb.), Az étkezések (Piastowska, Bielin lótenyésztő farm stb.), a szállások (helyi szállodák és ifjúsági szálló) hozzájárultak ahhoz, hogy minden résztvevő számára hasznos és emlékezetes időt töltöttek ott.

Csütörtök 28. A delegációk megérkezése után Cezary Salamończyk a Chojna Douzelage (Lengyelország) nevében köszöntötte a résztvevőket, és beszélt a projekt fontosságáról. Hivatalosan bemutatta a delegációkat a fogadó csoportnak. Hangsúlyozta a nemzetközi találkozók fontosságát, ahol nagyon különböző résztvevők között valósul meg az EU-együttműködés.  Beszélt a korábbi Európai Uniós projektekkel kapcsolatos jó emlékeiről, amelyeket a Douzelage partnervárosok szerveztek. Ezeken a találkozókon nagyon sok ismerőst szerzett. Azt is megemlítette, hogy a lengyel küldöttség egy része nagyon fiatal, és mindannyiójuknak szüksége van az együttműködésre a jövőjük érdekében.

Ezt követően a csoportvezetők néhány mondattal bemutatták csoportjaikat. Lepold Ágnes, a kőszegi csoport vezetője hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a fiatalok bevonása a projektekbe. Bemutatta a csoportját, akik közül legtöbben előtte nap érettségiztek, és egyetemi tanulmányok előtt állnak Magyarországon, vagy külföldön.

Andrea Chiara Bauco, a Velletri csoport vezetője (Olaszország) csatlakozott az előzőekhez, és beszélt a TRATTI egyesületről, ahol az átlag életkor a résztvevőkéhez hasonlóan körülbelül 23 év körül. Azt is hozzátette, hogy szerencsés, mert az Erasmus + támogatással egy félévet tölthet Portugáliában.

A Bad Kötztingből (Németország) érkezett küldöttség vezetője Wolfgang Pilz alpolgármester elmondta, hogy az iskolai vizsgák miatt sajnos nem tudtak fiatalokat hozni a találkozóra, de az ülésről beszámolnak otthon. Az egyik résztvevő a helyi újság újságírója, aki lehetővé teszi azt, hogy a projekt találkozó és annak anyaga a város polgárai számára is ismert legyen.

Jean Carl Cassar bemutatta a Marsaskala küldöttséget (Málta). Elmondta, hogy sok máltai fiatal tanul és dolgozik külföldön, így a helyi téma biztosan érdekes számukra, és minden információ nagyon hasznos lesz számukra is.

A Chojna-i esemény még az első este, a vacsora előtt a “lenni vagy nem lenni – az EU-ban?” vitával folytatódott. A vita nyilvános volt, így a fogadó és a partnerországok projekt résztvevői mellett jelen voltak a helyi érdeklődők is. Bevezetésként egy rövid ismertetés hangzott el az EU-tagság fő előnyeiről, például az uniós országokban való élet és munkavállalási jogokról, a szociális biztonságról, a szabadságról és a liberális demokráciáról. Emlékeztetettek a jelenlegi problémákra, például a bevándorlási válságra, az EU-országok közötti szolidaritás hiányara, és az európai szintű döntéshozatali folyamat elégtelen demokráciájára.

A legvitatottabb kérdés a bevándorlási válság volt. Néhányan a folyamat negatív oldalát hangsúlyozták, különösen a kulturális különbségeket és a terrorista támadásokkal kapcsolatos lehetséges veszélyeket említették. Mások a szolidaritás szükségességét hangsúlyozták, kiemelték, hogy segítő kezet kell nyújtani minden szenvedő, menekülő embernek. A vita résztvevői szükségesnek tartották a menekültek és a gazdasági migránsok megkülönböztetését. A mezőgazdasági termelők részére nyújtott pénzügyi segítséget, a kelet európai országokban történő infrastruktúra fejlesztést is az EU-tagság fő előnyei közé sorolták. A vita informális beszélgetésben folytatódott a vacsora alatt.

Péntek reggel 29-én, a résztvevők részt vettek szakiskolák számára Erasmus + szakképző iskolákban való részvételére. A műhelyt a helyi középiskolában, a Zsepół Szkół Ponadgimnazjalnychben tartották, ahol Adriana Salamończyk iskolaigazgató üdvözölte a résztvevőket. Elmondta, hogy nagyon büszke arra, hogy az iskola 2004 óta részt vesz az Európai Uniós projektekben.

A nemzetközi projektek koordinátora, Cezary Salamończyk beszámolt arról, hogy a Chojna Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (komplex középiskola) elnyerte a szakképzési mobilitás minőségi oklevelét. A kezdetek óta mintegy 300 szakmai mobilitást szervezett diákjainak, akik eljutottak Máltára, Nagy-Britanniába, Németországba, Magyarországra és Luxemburgba.  A Chojna ZSP-ben lévő szakmai mobilitási projektek koordinátora PowerPoint bemutatón adott rövid összefoglalót az informatikai, szállodai, vendéglátó és építőipari hallgatók szakmai képzéséről. Bemutatott néhány kereskedelmi céget, akik együttműködve az iskolával, lehetőséget adnak a diákoknak, hogy szakmai tapasztalatot szerezhessenek. Információt kaptunk olyan a kereskedelmi cégekről, amelyek együttműködnek az iskolával, és fogadják a diákokat, hogy ott szerezzenek szakmai gyakorlatot. Tájékoztatást kaptunk, arról is, hogy mennyiben kedvező az egyén és iskola szempontjából is az ECVET (Európai Szakképzési és Képzési Kódex) valamint a Europass Mobilitási Dokumentum.

 

Az előadás után a résztvevők kérdéseket tettek fel a sikeres pályázatírás titkairól, a projektek pénzügyi szabályairól, és arról, hogy milyen intézmények vehetnek részt az EU-programokban. Mivel a résztvevők egy része és a meghívott helyi fiatalok egy része már vett részt a fenti programokban, így külföldön töltötték szakmai gyakorlatukat, ezért könnyen válaszoltak a feltett kérdésekre. Mindannyian egyetértettek abban, hogy a külföldön munkával töltött egy hónap egész életen át tartó élményt adott és meghatározta jövőjüket. Cezary Salamończyk azzal a megjegyzéssel zárta a beszélgetést, hogy a kiállítás alatt és után lesz még idő további beszélgetésre a fiatalokkal.

Ezután a műhely résztvevői csoportokban dolgoztak, és megpróbáltak néhány ötletet összegyűjteni ahhoz, hogy hogyan lehetne segíteni a szakmai mobilitásaikat a saját lakóhelyükön. Meg kellett fontolniuk, hogy az iskolák jogosultak-e ilyen mobilitási projektekre, vagy fogadhatnak-e szakmai gyakorlatra diákokat. Ezután minden csoport ismertette az összegyűjtött elképzelésüket, amelyeket a műhely vezetője értékelt.

Egy rövid szünet után a csoport megkezdte az irányított vitát, amelynek témája a kis települések lakói számára biztosított EU munkaerőpiac volt.

A rendezvény előtt a szervezők arra kérték a partnereket, hogy készüljenek fel ebben a témában. Felkérésük szerint egy PPT, Prezi, plakát, vagy szóbeli előadás is hozzájárulhat a program sikeréhez. Az olasz (Velletri), a magyar (Kőszeg) és a német (Bad Kötzting) résztvevők PPT prezentációkat mutattak be – nyilvánvalóan rengeteg információval, ami nem szerepelt a diákon. Marsaskala és Chojna szóbeli előadást tartottak a témában, de Chojna hangsúlyozta, hogy e témának gyakorlati része lesz is lesz. (PPT-k megtalálhatóak az Anyagok között.) Minden város leírta a helyi munkaerő-piaci helyzetet a következő kérdések megválaszolására:

¾ van-e sok külföldi munkavállaló az városban?

¾ mik a külföldiek fő foglalkoztatási területei?

¾ vannak-e konfliktusok köztük és a helyi közösség között?

¾ találnak-e munkát az emberek a környékről külföldön?

¾ végleg elhagyják-e a várost?

¾ a külföldön vállalt munka okoz-e problémákat a helyi munkaerőpiacon?

Minden előadás után voltak kérdések és egy rövid vita. Végül a moderátor megismételve a vita néhány pontját bezárta azt.

  • Marsaskalában és Bad Kötztingben sok külföldi munkavállaló van, legtöbbjük a szolgáltatásban, konyhai munkában dolgoznak alacsony fizetésért. Sok ukrán dolgozik Chojnában, míg a Balkánról érkezett munkások közül sokan dolgoznak Kőszegen.
  • Sok kőszegi fiatal ingázik naponta Ausztriába munkavállalás céljából. Hasonló a helyzet Chojnában, ahonnan naponta mennek az emberek Németországban dolgozni.
  • Velletriben a külföldi munkavállalók alacsony fizetésű munkát végeznek, míg a helyi fiatalok bizonyos foglalkozásokkal Svájcban és az Egyesült Királyságban próbálnak munkát találni.
  • Azt is kiderült, hogy a kis települések lakói nem érzik veszélyben magukat a külföldi munkavállalók miatt.
  • Velletri, Bad Kötzting, Marsaskala, Kőszeg és Chojna fiatal diplomásai úgy érzik, hogy ugyanolyan lehetőségekkel rendelkeznek a külföldi munkavállalás szempontjából, mint a nagyvárosok lakói.

Cezary Salamończyk összefoglalja a vitát, és hozzátette, hogy másnap, amikor a résztvevők meglátogatják a határon levő piacot, a való életben fogják látni a helyzetet.

Salamończyk úr bejelentette, hogy Prof. Dariusz Rosati (MEP) levelet intézett a Chojna projekt esemény résztvevőihez. Elolvasta ezt a levelet a résztvevőknek:

“Nagyon köszönöm az Europa a Polgárokért eseményre szóló meghívást. Sajnos a tervezett kötelezettségek és a brüsszeli szolgálat kötelezettségei miatt nem tudom elfogadni azt.

Üdvözlöm a kezdeményezést, hogy megbeszéléseket kezdjenek a kisvárosok uniós tagságának előnyeiről. Meggyőződésem, hogy a gazdag tematikus program, kiemelkedő előadók, a külföldi partnerek részvétele és a szervezők elkötelezettsége nagyon népszerűvé teszi az eseményt.

Köszönöm a szervezők munkáját, erőfeszítéseiket. Ugyanakkor kívánok más hasonlóan értékes kezdeményezést is, sok energiát a további tevékenységekhez, a tervek és a szándékok végrehajtásához.

Kérem az résztvevőket, hogy fogadják üdvözletemet. Jó hangulatot, érdekes, megfigyelésekben gazdag és eredményes megbeszéléseket kívánok Önöknek.”

Ezt követően a Chojna-i Douzelage Szövetség elnöke, az esemény helyi koordinátora bemutatta a vendéget, Obrycki Norbert (MP) urat. Tájékoztatta a vendéget és a találkozó résztvevőit, a projektpartner szervezetek képviselőit, a chojnai érdeklődőket az “Európa a polgárokért ” “Még mi a kicsik is sokat számítunk” projekt főbb célkitűzéseiről. Röviden összefoglalta a korábbi találkozók témáit és eredményeit.

Előadása során Norbert Obrycki (országgyűlési képviselő, a lengyel parlament külügyi bizottságának tagja) elmondta, hogy előadása nem lesz túl hosszú annak érdekében, hogy több idő jusson a kérdésekre és azok megvitatására; az ülés résztvevői ezzel egyetértettek. Előadásának a következő címet adta: “A polgárokért van az EU?” Beszédében először kitért szakmai és politikai karrierjére, magánéletére és érdeklődési körére, valamint jelenlegi politikai szerepére. Emellett a nemzetközi kapcsolatokról, a Régiós Bizottságról, a Pomerániai Eurorégióról, valamint a lengyel parlament és az európai intézmények közötti együttműködésről is beszélt. Az ülés résztvevői sok kérdést tettek fel Obrycki úrnak az Európai Parlament szerepéről, a kisebb és erősebb országok közötti kapcsolatokról az EU-ban, az EU és az USA közötti kapcsolatokról, a nemzeti és európai szintű döntéshozatali folyamatokról, az EU populista pártjairól, a soron következő európai választásokról, az EU jövőjéről és a bevándorlási válságról. A résztvevők közül sokakat az foglalkoztatott, hogy a populista kormányok hogy reagálnak az EU-s döntésekre, mások pedig azzal foglalkoztak, hogy a helyi közösségek és a civil szervezetek milyen szerepet vállalhatnak az európaiság érzésének erősítésében.

Az előadás és a kérdések után az ebéd és a rövid szabadidő lehetőséget adott a résztvevők közötti kötetlen beszélgetésre.

A következő program a fotókiállítás volt, amelynek címe: A Chojnai ZSP diákjainak Erasmus+ szakmai gyakorlaton való részvétele az EU országaiban.

Az EULOCAL rendezvény résztvevői Chojnában a Leonardo da Vinci és Erasmus + szakmai mobilitási projektek fotókiállítását nézték meg. Nemcsak fényképeket állítottak ki, hanem rövid leírásokat is bemutattak a projektekről, projektpartnerekről és az Európai Bizottság által nyújtott pénzügyi támogatásról. Ez volt lényegében a lengyel csoport bemutatásának gyakorlati része. Itt a résztvevők további kérdéseket tehetnek fel azzal kapcsolatban, hogy milyen a projektek megítélése a diákok és a tanárok között. A diákok valóban beszédesek voltak, hangsúlyozták, hogy a külföldön töltött hónap szélesítette látókörüket, fejlesztették angol nyelvtudásukat és szakmai készségeiket, és valóban európaibbá váltak. Emellett erősödött önbizalmuk, függetlenebbé és felelősségteljesebbé váltak.

Mint minden rendezvény helyszínén, a chojnai szervezők is biztosítottak egy kis szabadidőt és kulturális élményt. Bár a kiállítás után nem sok idő maradt, fontos volt, hogy a nem helyi résztvevők képet kapjanak a környékről. A csoportnak lehetősége volt, hogy meglátogathassa Morynt, ahol a helyi ősi állatvilágról kaphattak információt. Ezt követően a résztvevők egy kis szabadidőt kaptak Bielinben a lovas farmon, ahol kocsizhattak, és gyalogtúrát tehettek az erdőben. A hosszú munkanapot egy grillparti zárta.

29-én, péntek reggel tanulmányútra került sor a lengyel-német határon lévő Osinów Dolnyban. Osinów Dolny piaca a legközelebbi bevásárlóhely Lengyelországban a berlini lakosok számára. Több száz apró boltban kapható élelmiszer, ruha, cipő, növény, kerámia, sok fodrász, benzinkút, bár, kávézó és étterem található itt. A lengyel árusok, akik termékeiket a német (és a lengyel) vásárlóknak értékesítik. A németek számára az áruk meglehetősen olcsók, és nem csak a lengyel zlotyval, hanem euróval is lehet fizetni. A tanulmányút nagyon jó alkalom volt arra, hogy a látogatók megtapasztalják a hely sajátos hangulatát, ahol nincsenek nyelvi akadályok, és mint a Harrodsban, szinte bármi eladható, ha van vevő. A projekt résztvevői beszélgettek az árusokkal, vevőkkel, segédekkel, köztük pl. ukrán és vietnami bevándorlókkal. A kőszegi csoport azt is megjegyezte, hogy városukba is sok turista érkezik Ausztriából, de ahelyett, hogy különböző árucikkeket vásárolnának, inkább az olcsóbb szolgáltatás miatt jönnek, mint pl. az esküvői szertartások miatt.  A fogorvosok, éttermek, fotósok stb. tele vannak osztrák ügyfelekkel.

Délután a résztvevők Szczecinbe utaztak, ahol a város kulturális emlékeit tekintették meg, és némi szabadidőt is kaptak.

A búcsúvacsorát remekül szervezték meg; egy helyi zenekar élő zenét játszott.

Következő találkozó, az utolsó esemény Kőszegen, október 18. és 21. között kerül megrendezésre.